Za katolički Uskrs važiće nešto drugačiji uslovi nego do sada ZA ONE KOJI ULAZE U SRBIJU !!!

25/03/2021

ZA državljane Srbije koji pred pauzu za katolički uskrs u zapadnim zemljama dolaze u našu državu važiće nešto drugačiji uslovi nego do sada, pa će moći da pređu granicu i sa potvrdom o vakcinaciji umesto negativnog PSR testa.

Priznavaće s, međutim, samo vakcine date u Srbiji, bez obzira iz koje zemlje osoba dolazi.

Za ulazak iz zemalja regiona, za koje ni do sada nije bio potreban PSR test, sve ostaje isto, što znači da je ulazak iz BiH, Severne Makedonije, Albanije, Crne Gore i Bugarske ulazak slobodan. Državljani drugih zemalja moraju dfa imaju obavezan negativan PSR test.


Državljani Srbije i dalje u zemlju mogu da uđu i bez PSR testa ili potvrde o vakcinaciji, ali u tom slučaju idu u obavezan kućni karantin, koji se automatski prekida ako ovde urade PSR i budu negativni.

DRUŠTVO