Udruženje žena „Romkinja“ iz Bijeljine

PR tekst KLAVIRSKI KUTAK-unapredite svoje muzičke sposobnosti

Autor: BB

U duhu afirmacije i inkluzije, predstavljamo inspirativnu inicijativu za žene Romkinje koje implementira Udruženje žena „Romkinja“ iz Bijeljina, koja se bavi osnaživanjem žena sa margine kroz radno-okupacionu edukaciju i angažman u socijalnom preduzetništvu

Foto: Udruženje žena „Romkinja“ iz Bijeljina

Fokus ove inicijative/projekta nije na statistikama i brojkama, već na dubokom razumjevanju individualnih priča i potreba žena koje su često bile zanemarene u društvenom kontekstu.

Žene Romkinje, koje često stoje na marginama društva, sada imaju priliku da budu subjekti svog puta ka samopouzdanju i nezavisnosti kroz jačanje samopouzanja i popravljanje slike o sebi. Radno okupaciona edukacija je edukativni programe koji sadrži programski osam radionica, sa četiri teme: Asertivnosti, motivacija, radni stilovi i razgovor sa poslodavcem.

Do sada smo obradili Asertivnost i motivaciju i žene Romkinje stiču znanja koja ne samo da podržavaju njihovu profesionalnu karijeru već i razvijaju ključne životne vještine. Ova edukacija je put ka osnaživanju, slobodi od predrasuda i izgradnji samopouzdanja.

Angažman u socijalnom preduzetništvu, posebno u oblasti organske proizvodnje, postavlja temelje za inkluzivnu budućnost. Ove žene nisu samo radnice, postaju ključne figure u zajednici, doprinoseći održivom razvoju i stvaranju pozitivnih društvenih promjena.

Ovo nije samo posao, već prilika da se izgradi zajednica koja se gradi na poštovanju i međusobnoj podršci. Trenutno su angažovane za pripremne aktivnosti za sjetvu organskih proizvoda, uklanjanje korova iz plastenika, sadnja bijelog luka na otvorenom polju, čišćenje usjeva jagode, sadnja zelene salate, sjetva špinata i blitve u plastenicima.

Sve aktivnosti se odvijaju zahvaljujući sredstvima donatora JT INTERNATIONAL AD SENTA, a u saradnji sa Fondacijom Infohouse.

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

DRUŠTVO