U CILjU SMANjENjA RIZIKA OD ZARAŽAVANjA VIRUSOM ZAPADNOG NILA, PREPORUČUJE SE PRIMENA MERA LIČNE ZAŠTITE OD UBODA KOMARACA

PR tekst KLAVIRSKI KUTAK-unapredite svoje muzičke sposobnosti

Izvor: ZZJZ Ćuprija

U CILjU SMANjENjA RIZIKA OD ZARAŽAVANjA VIRUSOM ZAPADNOG NILA, PREPORUČUJE SE PRIMENA MERA LIČNE ZAŠTITE OD UBODA KOMARACA I TO:

Upotreba repelenata na otkrivenim delovima tela prilikom boravka na otvorenom.
Nošenje odeće dugih rukava i nogavica, svetle boje.
Preporučljivo je da odeća bude komotna, jer komarci mogu da ubadaju kroz pripijenu odeću.
Izbegavanje boravka na otvorenom u periodu najintenzivnije aktivnosti komaraca – u sumrak i u zoru.
Upotreba zaštitne mreže protiv komaraca na prozorima, vratima i oko kreveta.
Redukcija broja komaraca u zatvorenom prostoru.
Po mogućstvu boravak u klimatizovanim prostorima, jer je broj insekata u takvim uslovima značajno smanjen.
Izbegavanje područja sa velikim brojem insekata, kao što su šume i močvare.

Smanjenje broja komaraca na otvorenom gde se radi, igra ili boravi, što se postiže isušivanjem izvora stajaće vode. Na taj način smanjuje se broj mesta na koje komarci mogu da polože svoja jaja. Najmanje jednom nedeljno treba isprazniti vodu iz saksija za cveće, posuda za hranu i vodu za kućne ljubimce, iz kanti, buradi i limenki. Ukloniti odbačene gume i druge predmete koji mogu da prikupljaju vodu.

U slučaju putovanja u inostranstvo, pogotovo ako se radi o tropskom i subtropskom području, obavezno se pridržavati svih navedenih mera prevencije
U slučaju pojave bilo kakvih simptoma koji su kompatibilni sa neuroinazivnim oblikom bolesti, odmah se javiti izabranom lekaru.

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

DRUŠTVO VESTI GRADA VESTI GRADA ĆUPRIJA VESTI GRADA ŠABAC