Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a -“Društvo doprinosi napretku” – 1. decembar 2019. godine !!!

26/11/2019

Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS ove godine se održava pod sloganom “Društvo doprinosi napretku”.

Tim povodom svi zainteresovani građani mogu besplatno da se savetuju i testiraju na HIV, u nedelju 1. decembra, u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd, Bulevar despota Stefana 54 (ulaz za sanitarne preglede), u periodu od 9-14 časova.

Osnovni preduslov za da dug i kvalitetan život sa HIV-om je da se infekcija otkrije  na vreme i što pre započne lečenje. Terapija HIV infekcije u Srbiji je savremena, besplatna i dostupna svim pacijentima. Podaci registra za HIV/AIDS Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd pokazuju da se svake godine najveći broj inficiranih osoba registruje u Beogradu.
Takođe, znatan procenat inficiranih osoba sazna za infekciju u odmakloj fazi, što kao posledicu ima veći rizik za obolevanje od AIDS-a i umiranje. Procenjuje se da oko 1000 osoba u Srbiji još uvek ne zna da je inficirano. Cilj UNAIDS-a za 2020. godinu glasi 90-90-90. Dijagnostikovati HIV infekciju kod 90% procenjenog broja osoba koje žive sa HIV-om, obezbediti lečenje za 90% pacijenata sa HIV infekcijom i postići nedetektibilnu virusnu aktivnost kod 90% lečenih.

Ako rizik nije mogao da se spreči, od izuzetnog značaja je što pre proveriti svoj HIV status. Zato još jednom ističemo značaj testiranja na HIV, koje uvek treba da bude praćeno savetovanjem.

DRUŠTVO