Studenti Filološkog fakulteta već 10 godina u okviru programa „Studenti za studente“ drže nastavu srpskog svojim kolegama na drugim fakultetima!!!

  • Izvor: novosti.rs

29/01/2018

Studenti Filološkog fakulteta već 10 godina u okviru programa „Studenti za studente“ drže nastavu srpskog i stranih jezika svojim kolegama na drugim fakultetima, a dekan Ljiljana Marković kaže da su spremni da se daju doprinos i ideji o uvođenju srpskog jezika na sve fakultete.

trong>Marković je u intervjuu Tanjugu primetila da bi uvođenje srpskog jezika na sve fakultete bilo jako korisno, jer je uočljiv pad kvaliteta diskursa usmenog i pisanog, na srpskom jeziku i to baš na jeziku struke.

„Naš školski sistem ne obećava svakom đaku da će postati dobar govornik srpskog jezika ili da će lepo pisati na srpskom jeziku. Kada ti mladi ljudi dođu na univerzitet, učljivo je iz godine u godinu da oni sve slabije vladaju svojim maternjim jezikom kaže Marković i upozorava da to ima ogromne posledice i na njihovu uspešnost u samoj struci koju su odabrali da studiraju.

Dekan Filološkog fakulteta smatra da je neka vrsta nastave srpskog jezika potrebna, svejedno da li će se to zvati srpski kao jezik akademskog diskursa ili akademsko pisanje ili akademsko izražavanje na srpskom jeziku.

Marković skreće pažnju da loš utisak ostavlja čovek koji je razumeo svoju struku, koji vlada svojom strukom, a koji nije sposoban da izrazi svoje znanje. Zato je, kaže, potrebno povećati izražajni kapacitet mladih ljudi u Srbiji kako bi oni svoj ogroman intelektualni kapital izrazili na adekvatan i primeren način.

Ona naglašava da bi, uz malo truda i nešto troškova za Ministarstvo prosvete , mogli da podignemo taj izražajni kapacitet na svim univerzitetima u Srbiji.

Marković kaže da se Filološki fakultet, koji neguje srbistiku, ali omogućava proučavanje čak 31 stranog jezika, može uhvatiti u koštac sa takvim zadatkom.

„Mi možemo da se uhvatimo u koštac i sa zadatkom negovanja akademskog izražavanja na stranim jezicima – engleskom, francuskom, ruskom, nemačkom, pa i na jezicima budućnosti – kineskom, japanskom, arapskom, turskom, farsi“, tvrdi dekan.

Ona je uverena da Filološki fakultet može da obezbedi kvalitetnu nastavu srpskog jezika za akademske struke i sve vrste akademskog izražavanja u različitim oblastima.

Na pitanje da li u nastavnom planu ima mesta za još jedan predmet, Marković kaže da nije za to da srpski jezik bude obavezan, nego da se prepusti studentima da odaberu ono što smatraju da im može koristiti i da bi svakom fakultetu trebalo ostaviti da reši problem opterećenosti i rasporeda.

Marković navodi da studenti Filološkog fakulteta već godinama na Rudarsko-geološkom fakultetu, Tehničko-metalurškom i drugim tehničkim fakultetima drže nastavu srpskog, engleskog, ruskog, francuskog, pa čak i kineskog i japanskog jezika i da je veliko interesovanje za taj program.

„To je ono pravo, kada student oseti potrebu da se što bolje izražava i na svom materenjem jeziku, ali i na stranim jezicima“, zaključila je dekan Filološkog fakulteta.

DRUŠTVO