SNEG je okovao mnoge delove Evrope-POPLAVE ČEKAMO SPREMNI !!!

14/01/2019

[views]

Na proleće i Srbija u opasnosti od naglog topljenja snega u Evropi.

SNEG je okovao mnoge delove Evrope, proleće se iščekuje sa zebnjom. Ukoliko nastane naglo otapanje snega, poplave su neizbežne! U Srbiji, tvrde nadležni, spremni dočekujemo eventualni veliki priliv voda iz tokova Dunava i Save.

to: ilustracija-pixabay

– Prema operativnom planu za odbranu od poplava, ukupno je oko 3.600 kilometara nasipa i drugih zaštitnih objekata, 53 brane sa akumulacijama, 413 hidromelioracionih sistema, više od 25.000 kilometara kanalskih mreža i brojne crpne stanice – kažu u Republičkoj direkciji za vode pri Ministarstvu poljoprivrede. – Od toga, u nadležnosti „Voda Vojvodine“ je nasip u dužini od 1.460 kilometara, tu je i sedam brana, a u nadležnosti „Srbijavoda“ je i nasip u dužini od 2.000 kilometara.

Kako objašnjavaju u Republičkoj direkciji za vode, tokom godine se, shodno propisima kojima se definiše odbrana od poplava, obavlja redovan obilazak vodenih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica. Tako se prepoznaju slaba mesta, gde se rade mere prevencije.

– Proleće je uvek kritičan period u hidrometeorološkom smislu – objašnjavaju u JVP „Srbijavode“. – Tehnička spremnost i opremljenost preduzeća koja su angažovana za odbranu od poplava redovno se kontroliše, a naročito u zimskom periodu. Odbrane od poplava sprovode se na odbrambenim linijama i nasipima, koji su u našoj nadležnosti. Definisan je i potrebni stepen pouzdanosti zaštitnog sistema, sa prepoznatim slabim mestima koje se uglavnom odnose na lokacije i deonice na kojima su radovi na izgradnji ili rekonstrukciji zaštitnih objekata u toku. Reč je o kapitalnim objektima u zoni Valjeva, Paraćina, Svilajnca i na području Mačve.

Kako kažu u „Srbijavodama“, na kritičnim mestima uvek se nalazi mehanizacija, oprema i materijal kako bi se blagovremeno intervenisalo u vanrednim hidrološkim okolnostima.

Sistem je u potpunoj pripravnosti za vanredne okolnosti, a u toku su preventivni sastanci sa teritorijalnim nadležnim preduzećima – objašnjavaju u „Srbijavodama“.

Situacija se prati i u javnom preduzeću „Vode Vojvodine“. Kako objašnjavaju, kontrolišu podatke koji mogu da utiču na sprovođenje i organizaciju odbrane od poplava, pa i zalihe snega u slivovima velikih reka koje protiču kroz Vojvodinu.

– U poslednjih nekoliko godina mnogo se ulagalo u izgradnju i rekonstrukciju odbrambenih linija i čišćenje kanalskih mreža – ističu u preduzeću „Vode Vojvodine“.

– Svakako, bilo kakva predviđanja u vezi sa poplavama bila bi nezahvalna, pogotovo što smo poslednjih godina svedoci ekstremnih vodostaja. Službe za sprovođenje odbrane su spremne, materijala – džakova, folija i lopata – ima dovoljno, pa se u slučaju potrebe na vreme mogu očekivati adekvatne aktivnosti na ugroženim područjima.

NADLEŽNOST

ODBRANU od poplava na vodama I reda i na sistemima za odvodnjavanje u javnoj svojini organizuju Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode“ i Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“. Na vodama II reda, organ lokalne samouprave organizuje i sprovodi odbranu od poplava.

DRUŠTVO