Resava – plahovita reka je pokazala svoju ćud !!!

07/07/2020

Resava, plahovita reka, pokazala je svoju ćud,od mirne idilične reke do buntovnika koji ruši sve pred sobom.Zbog kiše koja je neprekino padala 48 časova reka je izašla iz svog korita i poplavila mnoga polja, domaćinstva i prelila se preko mostova. U mnogim mestima poplavljene su bašte, plastenici, staje sa stokom, a neretko i stambeni objekti.

Lisine
Most na resavi na putu za plazane
Most na resavi uzvodno od vodne
  1. Put  Despotovac Strmosten,koji vodi i prema Lisinama i Jelovcu je neprohodan,zbog prelivanja Resave preko mosta uzvodno od Vodne.

 

Stenjevac
Strmosten
Strmosten_Facebook

MHE Stenjevac kod Vodne je prepreka na reci prema Despotovcu i podize vodostaj Resave uzvodno,njeno probijanje dovelo bi u opasnost mesta nizvodno od nje,Stenjevac, Dvoriste, Bukovac a možda i sam Despotovac. Izmereni vodostaj na mernom mestu MANASTIR MANASIJA 24.06.2020 je iznosio 193,08 cm, sa tendencijom daljeg rasta.  Meteorološke prognoze u narednim danima predviđaju prestanak padavina, a samim tim se očekuje i pad vodostaja na Resavi i manje briga zbog izlivanja reke.  

DRUŠTVO VESTI GRADA DESPOTOVAC