Ima li smisla pomerati kazaljke zarad letnjeg računjanja vremena?!!!

  • Izvor: novosti.rs

20/08/2018

[views]

U JEKU evropske rasprave ima li smisla pomerati kazaljke zarad letnjeg računjanja vremena, Srbija priprema Zakon o računanju vremena. Cilj je da se garantuje jedinstveno vreme na teritoriji čitave zemlje. Posebna radna grupa sastavila je nacrt propisa i on predviđa da građani Srbija i dalje poslednje nedelje u martu, tačno u dva časa, kazaljke pomere sat unapred. I vraćaće ga nazad poslednje nedelje oktobra.

trong>Interesantno je da je poslednji Zakon o računanju vremena kod nas usvojen 2006, još kada smo delili državu sa Crnom Gorom. Javila se zato potreba da imamo zakon koji će propisati kako se i kada pomeraju kazaljke – u Srbiji. I tako definisati zakonsko vreme.

Naša zemlja, međutim, svoje zakonodavstvo usaglašava sa evropskim, tako da ukoliko Evropa reši da ubuduće ne postoji letnje i zimsko računanje, odluci ćemo se prilagoditi i mi.

A u Evropskoj uniji je pomeranju časovnika prema zimskoj i letnjoj shemi po svoj prilici odzvonilo. Ostaje, najverovatnije, samo još da se vidi koja će satnica biti prihvaćena kao konstantno pravilo u daljem računanju vremena.

Posle više zahteva evropskih poslanika i mnogobrojnih građanskih peticija, Evropska komisija je odlučila da ispita mišljenje stanovnika EU o redovnom polugodišnjem pomeranju kazaljki. U anketi koja je pokrenuta početkom jula, a završena u ponoć u četvrtak, učestvovalo je 4,6 miliona ljudi. EK će sada analizirati prikupljene rezultate i kroz nekoliko nedelja na osnovu toga izaći sa konkretnim predlogom.

Iako odluka još nije doneta, bliže realnosti je da se kazaljke više na silu ne pomeraju, jer prelazak sa zimskog na letnje vreme ima sve više protivnika.

S druge strane, posledice po zdravlje nisu zanemarljive. Neka istraživanja su pokazala da probleme usled promene računanja vremena oseća čak 20 odsto ljudi.

Posle konsultacija sa građanima, ali i sa svakom zemljom članicom, Evropska komisija će odlučiti da li da ukine sve više osporavanu direktivu i veštačko pomeranje kazaljki, ili da zadrži dosadašnji sistem. Ako se u Briselu odluče za promene, moraće da prelome između toga da li će se prikloniti letnjem ili zimskom vremenu.

AVIONI PO SVOME-ZAKON o računanju vremena se ne odnosi na vreme koje se koristi u oblasti vazdušnog saobraćaja. Ono je, ukoliko je tako predviđeno međunarodnim konvencijama i ugovorima, različito od vremena definisanog ovim zakonom.

Veštačka promena vremena je uvedena da bi se ostvarile uštede u energiji, ali su istraživanja koja su izvršena na traženje EK pokazala da je korist u tom smislu veoma mala.

Pretpostavlja se da će se, zbog koordinacije satnica i lakšeg poslovanja, težiti jedinstvenoj odluci i istim vremenskim zonama. Tome će se, svakako, prikloniti i ostale zemlje, koje teže da jednom budu deo EU, kao što je i Srbija, koja usklađuje svoje zakonodavstvo s Briselom.

DRUŠTVO