Danas je 4. februar, Svetski dan borbe protiv raka!!!

  • Izvor: žena.blic.rs

30/01/2019

U svetu od raka godišnje umire 9,6 miliona ljudi, tako da rak predstavlja drugi uzrok smrtnosti u svetu. Jedna od šest umrlih osoba umire od raka. Predviđanja su da će do 2030. taj broj porasti na 13,2 miliona ljudi dok će broj obolelih biti oko 21,7 miliona ljudi godišnje.

trong>Zato je vrlo važno govoriti o ovoj bolesti i o prevenciji.

Svetski dan borbe protiv raka (4. februar), kao međunarodni dan usvojen je na Svetskom samitu za borbu protiv raka, organizovanom pod pokroviteljstvom predsednika Francuske i generalnog direktora UNESKO-a u februaru 2000. godine u Parizu. Na sastanku je usvojena „Pariske povelja”, prema kojoj su vlade zemalja potpisnice sporazuma, prihvatile obavezu da budu maksimalno posvećene stvaranju programa za prevenciju i lečenje raka.

Od 2005. godine, Dan borbe protiv raka organizuje se i pod pokroviteljstvom Međunarodne unije za borbu protiv raka (UICC) – nevladine organizacije sa sedištem u Ženevi.

Kao što rak utiče na sve na različite načine tako i svi ljudi imaju moć da preduzmu različite aktivnosti kako bi se smanjio uticaj koji rak ima na pojedince, porodice i zajednice, iz čega je proizašao i jedan je od glavnih ciljeva uvođenja ove kampanje.

Polazeći od preporuka SZO Svetski dan borbe protiv raka ima sledeće ciljeve:

– Da ukaže da se oko 30-50% slučajeva obolelih od raka može da se spreči ako se politika SZO maksimalno primjenjuje.

– Da je neophodan klinički tretman raka u ranoj fazi, jer se i dan danas mnogi slučajevi raka dijagnostikuju kasno.

– Stavljanje naglaska na jačanje zdravstvenih sistema kako bi se osigurala rana dijagnoza i dostupna, visokokvalitetna briga za pacijente.

– Da se pravovremenim otkrivanje raka značajno smanjuje finansijski uticaj raka: jer ne samo da je trošak lečenja mnogo manji u ranim stadijumima raka, jer i oboleli ljudi takođe mogu nastaviti da rade i podržavaju svoje porodice i sebe, i tako mogu da pristupe efikasnom i pravoivremenom tretmanu.

DRUŠTVO