Da li se sećate kako se proslavljao 29. novembar ? !

PR tekst KLAVIRSKI KUTAK-unapredite svoje muzičke sposobnosti

Autor: MEDIA PS/ WIKIPEDIA

Nekada se 29. novembar, u staroj Jugoslaviji, proslavljao kao Dan Republike.

Foto: wikipedia

Slavio se kao državni praznik, i bio je neradan. Fabrike, škole, državne ustanove, ništa nije radilo,slavio se širom zemje.

Trpeza je tim povodom bila svečana, praznična, puna djakonija. Za djake je to bio mali raspust, pisale su se pesme i sastavi tom povodom, dodeljivale plakete.

Dan Republike je obeležavao godišnjicu Drugog zasedanja AVNOJ-a u Jajcu 29. novembra 1943,kada su predstavnici partizanskog pokreta otpora proglasili federalno uređenje Jugoslavije i ustavotvornu skupštinu FNRJ 29. novembra 1945.

Sa raspadom SFRJ, prestalo se sa obeležavanjem Dana Republike u svim republikama nekadašnje zajedničke države osim u Srbiji i Crnoj Gori odnosno tadašnjoj Saveznoj Republici Jugoslaviji .

Dan Republike ostao je zvanični praznik u SRJ sve do 14. novembra 2002. , kada je ukinut odlukom Veća građana Savezne skupštine SRJ.

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

DRUŠTVO