ONLINE TRENING: Antidiskriminatorno izveštavanje i rodna ravnopravnost !!!

  • Izvor: Fondacija Ana i Vlade Divac

04/09/2020

Projekat „Unapređenje rodne ravnopravnosti“ se sprovodi u saradnji sa Fondacijom Centar za demokratiju, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju projekta Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Američkih Država i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu. 

Trening ”Antidiskriminatorno izveštavanje i rodna ravnopravnost” strukturiran je tako da polaznicima/cama pruži informacije o tome šta je to diskriminacija i kako je prepoznati (sa fokusom na polnu i rodnu diskriminaciju), te koji mehanizmi zaštite stoje na raspolaganju građanima/kama Srbije. 


Fondacija Ana i Vlade Divac vas poziva na učešće na online treningu ”Antidiskriminatorno izveštavanje i rodna ravnopravnost” koji će se održati u utorak 08. septembra 2020. godine od 11 do 14 časova. Polaznici/ce će, kroz interaktivni rad, steći praktična znanja o medijskom izveštavanju o rodnoj i polnoj diskriminaciji, uključujući i nasilje kao njenom najdrastičnijem obliku. 

Možete se prijaviti OVDE: https://www.emailmeform.com/builder/form/i85NlbySmgd41

Po prijavi će vam biti poslat link ka platformi na kojoj će biti održan trening.     
 U dodatku mejla možete pogledati zvaničan poziv i agendu treninga.Učešće na treningu je besplatno.

BIZNIS REČ