Online regionalna konferencija „Održivi razvoj u zlatiborskom okrugu“ !!!

  • Fondacija Divac PR

08/03/2021

Regionalna konferencija „Održivi razvoj u zlatiborskom okrugu“ ima za cilj da prikaže postignuća i da preporuke za strateško planiranje ciljeva održivog razvoja u zlatiborskom okrugu, kao i da da smernice za implementaciju druge faze „Održivi razvoj za sve“ projekta koji podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Partneri na projektu su Fondacija Ana and Vlade Divac, Centar za visoke ekonomske studije, Beogradska otvorena škola, Fondacija centar za demokratiju, Timočki omladinski centar i Beogradski fond za političku izuzetnost.
Projekat “Održivi razvoj za sve” podrazumeva uspostavljanje platforme za opštedruštveni dijalog među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030.
Konferencija će okupiti značajne društvene aktere i institucije kako bi se podstakao dijalog o ulozi lokalne samoprave, civilnog duštva i poslovnog sektora u realizaciji Agende 2030 u zlatiborskom okrugu, i daju preporuke kako iskoristiti stečena iskusva u nastavku implementacije„Održivi razvoj za sve“ projekta.

reklama 44 (1140 x 140)
reklama 33 (1140 x 140)


Događaj: Regionalna konferencija „Održivi razvoj u zlatiborskom okrugu“
Datum i vreme: 9.3.2021. 11:00 časova
Lokacija: MS Teams – platforma za online komunikaciju
Moderatorka: Jovana Gligorijević, novinarka, urednica u nedeljniku „Vreme“
Tema: Doprinosi realizaciji Agende 2030 u zlatiborskom okrugu
 Kakva su dosadašnja iskustva u realizaciji platforme “Održivi razvoj za sve” ?
 Uloga lokalnih samouprava u realizaciji ciljeva održivog razvoja
 Podrška procesu planiranja lokalnog razvoja od strane nacionalnih institucija
 Naučene lekcije – prioriteti za novi ciklus strateškog planiranja?
 Predstavljanje konkretnih primera prakse organizacija civilnog društva i poslovnog
sektora koji doprinose realizaciji Agende 2030
11:00-12:00 Panel sesija I: Uvodni deo – Osvrt na prvu godinu implementacije i naučene lekcije
tokom implementacije platforme za opštedruštveni dijalog u zlatiborskom okrugu
Panelisti:
Ana Koeshall Direktorka Fondacije Ana i Vlade Divac, Socijalni stub
Goran Radisavljević Timočki omladinski centar, Ekonomski stub
Sonja Liht Beogradski fond za političku izuzetnost, Stub zaštite životne
sredine

12:00-13:00 Panel sesija II: Planiranje lokalnog razvoja u skladu sa ciljevima održivog razvoja
Panelisti:
Aleksandar Marinković Stalna konferencija gradova i opština
Dr Jelena Raković Radivojević Grad Užice
Ivan Novakovć Opština Požega
Saša Vasilić Opština Priboj
Lidija Radulović Beogradski fond za političku izuzetnost
13:00-14:00 Panel sesija III: Ostvarivanje Agende 2030 – Primeri dobre prakse
Panelisti:
Jelena Žunić Cicvarić Užički centar za prava deteta
Miroslav Tamburić FORCA Požega
Slavko Lukić Regionalna razvojna agencija Zlatibor
Goran Reković Udruženje građana PRIMUS
Ivana Panović Slatka jesen, Požega
Nataša Vučković Fondacija Centar za demokratiju

BIZNIS REČ EKONOMIJA SRBIJA GRADOVI