Država je usaglasila rešenje za frilensere!!!

  • Izvor: telegraf.rs

29/03/2021

Država je usaglasila rešenje za frilensere. To rešenje će podrazumevati da se oslobode plaćanja poreza oko 80 odsto onih koji posluju na taj način.

trong>Za ostalih 20 odsto frilensera, država će predložiti da se optišu kamate i da se da reporogram. 

Ostaje da predstavnici frilensera prihvate ponudu koja će biti predstavljena verovatno sutra.

U praksi to bi značilo da će osoba koja je imala prilive od 500 evra mesečno u trajanju od godinu dana, biti dužna da za te prihode plaća samo 7 evra. Međutim,  pretpostavka je da će se ponuda odnositi na one koji su najmanje zarađivali na internetu.


Ranije je Poreska uprava pozvala radnike na internetu da sami obračunaju svoja dugovanja tokom prethodnih 5 godina ukoliko nisu redovno izmirivali svoje zakonske obaveze prema državi.

Posle toga, pojedini frilenseri su izrazili nezadovoljstvo i otpočeli su razgovori sa Vladom Srbije.

Pregovori sa Vladom Srbije trajali su tri nedelje i okončani predlogom Vlade koji je Udruženje odbilo, jer je ocenilo kao neprihvatljiv, i da frilensere tera u dužničko ropstvo.

Period o kome se govori odnosi se isključivo u prethodnih pet godina. Sve zarade i prilivi koji su stariji od 2016. godine neće biti oporezivani.

BIZNIS REČ EKONOMIJA