MENUMENU

NAJNOVIJE VESTI

Opština Topola raspisuje javni poziv za sufinansiranje investicionog održavanja stambenih i stambeno-poslovnih zgrada !!!

  • Autor: Dragana Marinković

Topola- Predmet ovog javnog poziva je dodela sredstava za sufinansiranje aktivnosti na investicionom održavanju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada po zonama. 

Učesnici javnog poziva mogu biti stambene i stambeno-poslovne zgrade na teritoriji opštine obuhvaćene popisom ulicama po zonama koje su zakonito izgrađene u smislu važećih propisa. Sredstva za sufinansiranje su obezbeđena Odlukom o budžetu opštine Topola za 2021.godinu.
 
Dokumentacija koja je potrebna, a podnosi se uz prijavu za javni poziv, je sledeća:
1.Rešenje o registraciji stambene zajednice-stambene i stambeno-poslovne zgrade
2.Izvod iz lista nepokretnosti sa kopijom plana katastarske parcele ne stariji od šest meseci ili izjavu da navedenu dokumentaciju pribavlja nadležni organ po službenoj dužnosti
3.Overen predmet i predračun radova od strane stručnog lica 
4.Rešenje o odobrenju izvođenja radova u skladu sa Zakonom
5.Odluku skupštinske stambene zajednice o usvajanju godišnjeg programa održavanja zajedničkih delova zgrade u kojima su planirani radovi i sredstva za izvođenje radova
6.Overenu izjavu kojom upravnik zgrade potvrđuje da raspolaže osiguranim finansijskim sredstvima od strane vlasnika posebnih delova, a u skladu sa predmetom i predračunom koji je sastavni deo tehničke dokumentacije.
Prijavu na javni poziv podnosi upravnik u ime stambene zajednice. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti na pisarnici Opštinske uprave opštine Topola, ili preporučenom poštom na adresu Bulevar Kralja Aleksandra I broj 9, 34310 Topola, sa naznakom “Prijava za izbor projekata za bespovratno sufinansiranje aktivnosti na investicionom održavanju stambenih i stambeno-poslovnih zgrada na teritoriji opštine Topola”.

Rok za podnošenje prijava sa pratećom dokumentacijom je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnoj internet stranici opštine Topola www.topola.rs i oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Topola.
 
Dodatne informacije se mogu dobiti u Odeljenju za komunalne delatnosti, građevinsko- urbanističke, imovinsko-pravne i poslove evidencija i upravljanja imovinom Opštinske uprave opštine Topola na telefon 034/6811-008 od 8 do 13 sati.

PRATITE NAŠ PORTAL I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

PRIJATELJ  TEKSTA

PRETHODNE VESTI

ZAPRATITE NAŠ INSTAGRAM PROFILKLIK OVDE