Uplata trećeg kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu !!!

  • Izvor: Opština Topola

09/08/2021

Topola-Obaveštavamo poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 16. avgust 2021. godine rok za uplatu obaveze za treći kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu, stoji na sajtu opštine Topola.

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Do dobijanja rešenja za 2021. godinu, iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime trećeg kvartala za 2021. godinu jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal za 2020. godinu.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.


Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti Odseku lokalne poreske administracije u ulici Kraljice Marije broj 1 svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 časova ili na telefon 034/6811-274.

EKONOMIJA VESTI GRADA TOPOLA