U opštini Topola raspisan konkurs za raspodelu sredstava za finansiranje programa koji realizuju crkve i verske zajednice !!!

  • Autor: Dragana Marinković

09/03/2021

Komisija za raspodelu sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji realizuju crkve i verske zajednice u opštini Topola raspisuje javni konkurs za raspodelu sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju crkve i verske zajednice u opštini Topola za 2021. godinu. Projekat se realizuje iz budžeta opštine Topola za 2021. godinu.


Budžetska sredstva se koriste za realizaciju sledećih oblasti: adaptaciju, rekonstrukciju ili investiciono ili tekuće održavanje crkava, verskih objekata i parohijskih domova (održavanje prostora oko verskih objekata), nabavku, obnovu i zaštitu crkvenih relikvija, obeležavanje tradicionalnih godišnjica i manifestacija vezanih za rad i istoriju crkvene i verske zajednice, organizovanje poseta drugim crkvenim i verskim zajednicama, organizovanje stručnih skupova i naučnih istraživanja vezanih za crkvu ili versku zajednicu.



O uslovima prijave, dokumentaciji, mestu i roku za podnošenje prijave, kriterijumima za dodelu sredstava crkve i verske zajednice se mogu informisati na zvaničnom sajtu opštine Topola: www.topola.com.

VESTI GRADA TOPOLA