Sredjuju se groblja u selima opštine Topola !!!

14/09/2021

Predhodnih nekoliko dana je kompletno očišćeno groblje u mesnim zajednicama Ljubeselo i Šume. 

Foto: D.J.

Groblje u Ljubeselu je najveće seosko groblje u opštini Topola. Radove na seoskim grobljima održava preduzeće Assa ecco i koje je o tome sa opštinom sklopilo ugovor 2019 godine.

“Pošto je Assa ecco firma koja radi i iznošenje smeća sa seoskog područja, smatrali smo da oni najoptimalnije mogu to raditi jer su već prisutni u svakom selu. Postupak je sledeći, komunalni inspektor najpre naloži čišćenje a zatim napravi zapisnik o izvršenom uredjenju mesnog groblja i ako je posao korektno uradjen on se plaća izvodjaču, ali ako radovi nisu dobro izvedeni, sve se ponavlja dok inspektor Stanica Blagojević ne kaže da je uradjeno u skladu sa ugovorom”, kaže Jovanović i dodaje da može da se desi da se ne uradi sve kako treba, primer je seosko groblje u Maskaru kada su izvodjači pri paljenju posečenog rastinja napravili štetu na groblju, te su se upravo zbog toga ponovo vratili u Maskar i sve ispravili i očistili svaki spomenik posebno i rastinje pažljivo uklonili.


“Cilj nam je samo da upristojimo seoska groblja o kojima često niko nije vodio računa a verujem da je i njihov izgled ogledalo rada opštine.

Iz budžeta opštine Topola isplaćeno je za održavanje seoskih grobalja tačno 604.000 dinara do današnjeg dana. Do danas su bar jednom očišćena 44 seoska groblja, a u selu Maskar, Žabari i Šume po dva puta. Pošto je na prethodnoj sednici skupštine rečeno da je za to plaćeno 6 miliona dinara, zbog javnosti da se zna tačna cifra”, rekao je za naš portal Jovanović.

VESTI GRADA TOPOLA