Rok za uplatu drugog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu 17. maj!!!

  • Izvor: Opština Topopla

13/05/2021

Opština Topola obaveštava poreske obveznike-fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 17. maj 2021.godine rok za uplatu obaveze za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2021.godinu.


Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja. Iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime drugog kvartala za 2021.godinu jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal za 2020.godinu. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.


Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti Odseku lokalne poreske administracije u ulici Kraljice Marije nroj 1, svakog radnog dana od 7 do 15 sati, ili na telefon 034/6811-274.

VESTI GRADA TOPOLA