Predškolska ustanova „Sofija Ristić“ iz Topole vrši upis predškolaca!!!

  • Autor: Dragana Marinković

20/04/2021

PU „Sofija Ristić“ iz Topole vrši upis dece rođene od 1. marta 2015. do 26. februara 2016. godine u obavezan prijemni predškolski program u trajanju od ćetiri sata(dnevno-poludnevni boravak), za 2021/22 godinu.Polazak dece je u septembru mesecu. Upis dece vrši Komisija za upis, elektronskim putem preko portala E-uprave(pogledati fotografiju) u periodu od 20. aprila do 20. juna 2021. godine.


Roditelji originalni obrazac na srpskom jeziku(ako nisu u mogućnosti da pristupe portalu E-uprave) mogu preuzeti na linku sa fotografije. Popunjeni obrazac u celosti može se proslediti na imejl evrtictopola@gmail.com.

VESTI GRADA TOPOLA