POZIV UDRUŽENJIMA I ISTAKNUTIM STRUČNJACIMA OPŠTINE TOPOLA !!!

  • Izvor: Opština Topola

07/02/2021

Na osnovu člana 11. Pravilnika o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja broj 110-44/2020-05-III i Rešenja o obrazovanju radne grupe za odabir predstavnika stručne javnosti broj 020-40/2021-05-III od 29.1.2021. godine, Radna grupa za odabir predstavnika stručne javnosti koja će učestvovati u radu Komisije za sprovođenje konkursa za podsticaj programa od javnog interesa koja realizuju udruženja upućuje POZIV UDRUŽENJIMA I ISTAKNUTIM STRUČNJACIMA.


Pozivate se da dostavite predloge za članove komisija sa biografijom, odnosno da se samostalno kandidujete za člana Komisije(Komisija za raspodelu sredstava planiranih za dotacije udruženja iz oblasti socijalne zaštite i Komisije za raspodelu sredstava planiranih za ostala udruženja), odnosno kandidujete predstavnika stručne javnosti koji će učestvovati u radu Komisije za sprovođenje Konkursa za podsticaj programa od javnog interesa koja realizuju Udruženja. Rok za dostavu predloga je 26. 2. 2021. godine.


Vaše predloge dostaviti poštom na adresu:Opštinska uprava opštine Topola,Bulevar Kralja Aleksandra I broj 9,napomena: za Radnu grupu za odabir predstavnika stručne javnosti,ili na pisarnici Opštinske uprave opštine Topola u zatvorenoj koverti,ili na mail adresu goricapavlovic@topola.com.Republika SrbijaOpština Topola Broj: 020-40/1/2021-05-IIIDana: 11. 2. 2021. godine Topola Predsednik Radne grupe: Dragana Matić, dipl. pravnik

EKONOMIJA VESTI GRADA TOPOLA