Požar na cisterni – VEŽBA!!!

PR tekst KLAVIRSKI KUTAK-unapredite svoje muzičke sposobnosti

Usled paljenja nafte na cisterni, kapaciteta 25000 litara u okviru benzinske stanice “Neša petrol I” u Topoli, došlo je do požara.

Požar je nastao usled zavarivačkih radova zahvatajući preostalu naftu i talog u cisterni stvorajući veliku koncentraciju dima. U momentu nastanka požara u okolini cisterne našle su se dve osobe. Prva osoba, zavarivač, uz opekotine i trovanje ugljen-monoksidom, pao je sa cisterne povredivši kičmu. Druga osoba, radnik na benzinskoj pumpi se onesvestio usled trovanja ugljen-monoksidom u pokušaju da korišćenjem nadzemnog hidranta ugasi požar.

Ovako je, poštovani čitaoci, izgledao početak taktičko-pokazne vatrogasne vežbe koju je danas u sklopu pomenute benzinske stanice izvelo Vatrogasno spasilačko odeljenje (VSO) Topola. U vežbi su osim pripadnika VSO Topola učestvovali i pripadnici Crvenog krsta Topola – tim za reagovanje u nesrećama, Dobrovoljno vatrogasnog društva “Oplenac” Topola, Policijske stanice Topola i zaposleni na samoj pumpi, tako da je reč zapravo bila o jednoj združenoj i sinhronizovanoj akciji.

Vežba je u sebi nosila nekoliko tema: – Požari; – Reagovanje kod akcidenata sa opasnim materijama; – Tehničke intervencije. Akcija je predviđala gašenje požara na cisterni za prevoz opasnih materija, evakuaciju povređenih i dislociranje požarom zahvaćenih vozila. Za vežbu je angažovano oko 20 ljudi sa ukupno 7 vozila.

Nakon održane taktično-pokazne vatrogasne vežbe organizovana je edukacija zaposlenih na pumpi u pravcu eventualnih intervencija u sličnim situacijama. Teme su bile požari sa opasnim materijama, pružanje prve pomoći i evakuacija ugroženih lica.

Tekst, foto : O.Topola

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

VESTI GRADA VESTI GRADA TOPOLA