Otvorena vrata udruženja LogosT u Topoli !!!

  • Autor: Dragana Marinković

26/09/2020

Topola- Udruženje stručnjaka za podršku deci o mladima Logos T osnovano je 2018. godine kao zajednička inicijacija stručnjaka iz Topole.


Ideja o osnivanju ovog udruženja bazirana je prvenstveno na ideji  okupljanja mladih, nezaposlenih, neafirmisanih ljudi koji povratkom sa studija u svoju sredinu žele da unaprede kvalitet života dece i mladih i afirmišu zdrave stilove života. Od važnosti je bila i činjenica da se u rad Udruženja odmah po osnivanju pridružuju iskusni, kompetentni stručnjaci koji rade u različitim institucijama i drugim gradovima, spremni da daju svoj doprinos stvaranju dobrog jezgra i aktivnosti koje bi se vremenom, poput koncentričnih krugova, širile i po drugim gradovima.Medju prvim aktivnostima, u saradnji sa Udruženjem hranitelja Cvrčak, organizovan je okrugli sto sa temom Ljubav i bol za gradjanstvo. Interesovanje je bilo veliko jer su prisutni mogli da postavljaju pitanja predavačima dr.Branki Radojević, psihologu iz Beograda i Verici Novčić Petrić, psihologu iz Topole.
Utisci prisutnih su bili pozitivni uz komentar da je za svaku sredinu od važnosti organizovanje ovakvih prilika, gde prisutni mogu da razmenjuju mišljenja sa kompetentnim stručnjacima.Projektne aktivnosti su imale za cilj angažovanje i podizanje svesti mladih o pripadnosti zajednici i podizanje motivacije za iniciranje, učestvovanje u životu zajednice.


Blagovremeno je prepoznata ideja o povezivanju sa drugim udruženjima koja već funkcionišu u Topoli. Jedna od prvih aktivnosti je bila organizovanje prijateljske odbojkaške utakmice u kojoj je igrao OK Karadjordje, gde je prikupljeni novac sa utakmice prosledjen udruženju Zagrljaj koje pruža podršku osobama sa razvojnim teškoćama. Sledeća humanitarna akcija mladih sastojala se u obezbedjivanju dobrovoljnih priloga za nabavku računara za dvoje dece bez roditeljskog staranja kako bi mogla da prate školski program.Mladi iz ovog udruženja već tri godine uzimaju aktivno učešće u organizaciji  Dečjeg festivala na Oplencu koji je već postao tradicionalan.Ovo udruženje je doniralo Koenzim Q10 i dva jastuka porodici Čolić iz Ljubesela o kojoj smo skoro pisali.Udruženje je apliciralo kod donatora sa dva projekta ali zbog trenutne pandemije Korona virusa je onemogućeno realizovanje planiranih aktivnosti.Predsednik udruženja Logos Marko Petrić ističe: Spremni smo da svoje znanje, iskustvo, mladost, entuzijazam podelimo sa ljudima dobre volje,otvorenog srca, sa ljudima koji u ovoj sredini svoje ideje mogu da ostvare na različite načine. 

VESTI GRADA TOPOLA