Opština Topola ulazi u 2021. godinu bez prenetih dugovanja !!!

  • Autor: Dragana Marinković

08/12/2020

Topola- Kako se navodi na zvaničnoj stranci Opštine Topola, rukovodstvo Opštine je odlučilo da dugovanja, mimo ugovora, ne prenese u 2021. godinu.


Za potrebe opštine Topola, izvođač PZP Kragujevac izvršio je radove na doradi postojećeg kolovoza i nanošenja asfaltnog sloja, a koji su izvršeni sredinom godine, pre lokalnih izbora. 

Ukupna vrednost radova iznosila je 24 miliona dinara sa PDV-om.

Ugovorom je predviđena dinamika plaćanja prema kojoj je polovina trebala biti isplaćena u ovoj godini a druga polovina u narednoj godini.Novo opštinsko rukovodstvo iako nije ugovorilo ove radove, u želji da ne prenosi dugovanja u narednu budžetsku godinu, rebalansom budžeta sredinom septembra a zatim i odlukom opštinskog Veća od 8. decembra, isplatiće izvođaču preostalih 12 miliona dinara. 

Na taj način odgovornom politikom, čuvanjem novca građana Topole i obezbeđenjem dodatnih sredstava, izmirene su u celosti ugovorne obaveze godinu dana pre roka.

VESTI GRADA TOPOLA