Opština Topola kroz finansijsku podršku brine o novorođenima !!!

  • Autor: Dragana Marinković

25/03/2021

Topola- U petak, 26. marta 2021. godine, Opštinsko veće opštine Topola usvojilo je Pravilnik o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji opštine Topola.


to: privatna arhiva

Usvojenim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, visina i način ostvarivanja i isplate novčane naknade za novorođenu decu, pravo na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju i pravo na dečje auto sedište.

Iz sredstava budžeta opštine Topola će se za svako novorođeno dete jednokratno, na račun korisnika priznatog prava- majke, jednokratno uplatiti 40000 dinara. Ukoliko je jedan od roditelja samohrani roditelj naknada se uvećava za 50%.

Takođe, finansijsku podršku opštine Topola dobijaće porodilja prvorođene bebe na teritoriji opštine u tekućoj godini u vidu novčane čestitke, u iznosu od 100000 dinara.

Pravo na ostvarivanje jednokratne novčane pomoći za svako novorođenče i na novčanu čestitku za prvorođenu bebu u tekućoj godini mogu ostvariti roditelji od kojih je bar jedan prijavljen na teritoriji opštine najmanje dvanaest meseci od rođenja deteta.


Usvojena naknada troškova za vantelesnu oplodnju iznosiće 150000 dinara. Pravo na ovu nadoknadu imaju roditelji sa prebivalištem na teritoriji opštine najmanje dve godine od dana podnošenja zahteva, koji zbog steriliteta ili privremene neplodnosti nemaju decu. Porodica može ostvariti naknadu za vantelesnu oplodnju najviše dva puta, uz uslov da su prethodno najmanje tri puta bili u Programu u postupku oplodnje koji je finansirao nadležni Fond za zdravstveno osiguranje.

Dečje auto sedište dodeljuje se zaključno sa trećerođenim detetom u porodici. U slučaju kada je između trećeg i četvrtog deteta proteklo više od pet godina, auto sedište pripada i četvrtom detetu.

Predsednik skupštine opštine Miodrag Milovanović izrazio je veliko zadovoljstvo što će na ovaj način Opština pomoći kako svim roditeljima koji dobiju dete, tako i svim porodicama na teritoriji opštine koje planiraju da dobiju dete putem vantelesne oplodnje. Povodom ovih lepih vesti predsednik skupštine opštine je izjavio:

„Kada su u pitanju novorođena deca, pre svega, važno je da mi u Opštini pomognemo kako da ona imaju bezbrižno detinjstvo, tako i roditeljima kojima je, sigurno, podrška potrebna u tim najsrećnijim i najuzbudljivijim prvim danima života njihove dece.

Istovremeno, osećam veliko zadovoljstvo i ponos što smo inicijativu o kojoj sam toliko pričao u svojoj predizbornoj kampanji uspeli da realizujemo. Ponavljam, građankama i građanima Topole, da ću nastaviti da se borim za sve njih i ispuniti sve što sam predlagao i sve što smatram dobrim i korisnim za stanovnike naše opštine.

Takođe, kao opština, posebno ćemo na ovakve teme koje su osetljive, a to su srećan i pravilan razvoj dece, posebno obratiti pažnju i nastaviti da ulažemo.“

EKONOMIJA VESTI GRADA TOPOLA