UPOZORENjE ZA POLjOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE IZ SVILAJNAČKE OPŠTINE PRE, U TOKU I POSLE ŽETVE

Izvor: O. S.

Svilajnac-Upozoravaju se poljoprivredni proizvođači koji obavljaju žetvu da se drže sledećih uputstava:

UPOZORENjE ZA POLjOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE IZ SVILAJNAČKE OPŠTINE PRE, U TOKU I POSLE ŽETVE

Zabranjuje se loženje vatre u blizini useva.


-Pri obavljanju žetve, prevozu i manipulaciji, nije dozvoljeno pušenje, paljenje vatre, raznošenje vatre, žara i korišćenje sredstava sa otvorenim plamenom. Ujedno, obavezno je održavanje poljoprivredne mehanizacije, uključujući i kombajne, u ispravnom stanju kako ne bi došlo do pojave požara na poljoprivrednim i drugim površinama.


-Takođe, zabranjeno je spaljivanje organskih ostataka posle žetve useva na poljoprivrednom zemljištu, shodno članu 28. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/2008, 41/09, 112/2015, 80/2017 i 95/2018) i Odlukom o merama zaštite od poljske štete, zabrani ispaše stoke i spaljivanja organskih ostataka na poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik opštine Svilajnac“, br. 5/2009). Kaznene odredbe odnose se i na pravna lica ako spaljuju organske ostatke posle žetve ili pričine poljsku štetu.

Na osnovu napred navedenog poljoprivredni proizvođači treba da se pridržavaju navedenih uputstava i izričito se zabranjuje spaljivanje žetvenih ostataka, u protivnom njihovo spaljivanje povlači i kaznene mere, shodno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i napred navedenoj Odluci.

PRATITE NAŠ PORTAL I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

VESTI GRADA VESTI GRADA SVILAJNAC