U prostorijama Centra za brigu o porodicu „SVILAJNAC“ opremljena Senzorna soba !!!

05/11/2020

U okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti –Swisspro Program“, koji podržava Vlada Švajcarske, a sprovodi Kancelarija za Ujedinjene nacije za projektne usluge u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština otvaraju se nove mogućnosti u prostorijama Centra za brigu o porodicu „SVILAJNAC“, deci i mladima kojima je podrška najpotrebnija. „Zakoračimo u svet u kom se bude uspavana čula i stvaraju nove mogućnosti“.


O senzornoj sobi

Senzorna soba je interaktivna soba opremljena odgovarajućom opremom koja potpomaže stimulaciju čula sluha, vida, dodira i mirisa. To je mesto gde osobe sa poremećajem senzorne integracije mogu da istraže i razviju svoje senzorne veštine, da se relaksiraju i oslobode napetosti. Opremu kontroliše terapeut tako što dozira stimuluse za svako čulo prilagođavajući ih individualnim potrebama svakog korisnika. Tretmane sprovode psiholog, fizioterapeut i defektolog-logoped.

Senzorna soba je opremljena mekanim zidnim i podnim oblogama-strunjačama. Asistivna oprema podrazumeva elemente za vizuelnu stimulaciju kao što je tuba ispunjena vodom sa svetlosnim snopom i zajedno sa mehurićima stvaraju poseban vizuelni efekat dok terapeut stimuliše dete da izgovara glasove na mikrofonu koji je povezan sa tubom. Ukoliko se tuba dodiruje mogu se osetiti vibracije, a ukoliko se na njih prisloni uvo mogu se čuti zvuci koji potiču od mehurića.

Pored vizuelnih u ovoj senzornoj sobi se nalazi i element za auditivnu stimulaciju. To je vibraciona muzička fotelja (lazy bag) sa ugrađenim zvučnikom koji je povezan sa muzičkim uređajem. Ležeći na njoj osećaju se vibracije u ritmu, a može da se sluša i muzika, što deluje umirujuće na korisnika. Balans disk se koristi za vežbe ravnoteže i terapeuti ga koriste u radu sa decom iz autističnog spektra.

Za stimulaciju čula mirisa i dodira koriste se rasprašivači sa eteričnim uljima, vibracioni jastučići, papuče i slično.


Kome je namenjena senzorna soba?

Namenjena je radu sa decom i mladima sa smetnjama u senzornoj integraciji koje se manifestuju kao izbegavanje ili preterano uživanje u dodiru, pokretu, zvukovima ili svetlosnim senzacijama, pre svega sa decom iz autističnog spektra, decom sa ADHD-om, decom sa senzornim oštećenjima, smetnjama u mentalnom i govorno-jezičkom razvoju, smetnjama u učenju i problemima u ponašanju.

O tretmanima

Tretman se sprovodi kroz igru koja mora biti ciljana i dovoljno motivišuća kako bi dete sarađivalo. Na taj način se dete angažuje u aktivnostima koje zadovoljavaju njegove potrebe i omogućavaju mu da formira adaptivne reakcije neophodne za razvoj funkcija sa kojima dete ima teškoće. Svaka aktivnost mora da ima smisla i da bude usmerena ka nekom cilju. Cilj je da dete može da se igra sa nečim na funkcionalan i konstruktivan način te da tako postane sposobno da svrsishodno oraganizuje svoje ponašanje.

Boravak u senzornoj sobi omogućava deci da razviju senzorne veštine koje će im biti potrebne za život. Stimulišuća i umirujuća atmosfera omogućava poboljšanje koordinacije, unapređuje sposobnosti komunikacije, deluje relaksirajuće na decu koja su stalno u pokretu i usmerava pažnju neaktivne dece.

Bitno je istaći da nije reč o metodi lečenja, već metodi koja stimulacijom čula deci i odraslima sa poremećajem senzorne integracije treba da omogući da ispolje svoje „uspavane“ potencijale i postignu emocionalni balans.

VESTI GRADA SVILAJNAC