Vojna pošta Ćuprija dostavila je obaveštenje Opštini Paraćin o vojnim gađanjima na Pasuljanskim livadama-EVO U KOM PERIODU

Paraćin- Vojna pošta Ćuprija dostavila je obaveštenje Opštini Paraćin o aktivnostima Vojske Srbije na poligonskom prostoru Pasuljanskih livada, u periodu od 1. do 15. aprila 2023.

Svakodnevno od 7 sati do 23 iz naoružanja Vojske Srbije biće obavljana gađanja a za saobraćaj će biti zatvoreni pravci Sisevac – Velika Papratna, Pasuljanske livade, Resavica – Nekudovo – Valkaluci i Senjski Rudnik – Drenova glava – Troglam bara. U zonama gađanja zabranjeno je kretanje. Granice opasnog područja su vidno obeležene a na prilaznim putevima je postavljena straža.

Prikupljanje nerasprsnutih delova municije je zabranjeno, a ukoliko dođe do materijalne štete zbog navedenih aktivnosti to treba prijaviti najkasnije do 15 sati, 15. aprila, Komandi korisnika poligona, stoji u obaveštenju.

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

SRBIJA GRADOVI VESTI GRADA VESTI GRADA PARAĆIN