U Paraćinu provera brzine postavljanja mobilne opreme !!!

  • Izvor: Opština Paraćin

07/10/2018

[views]

Paraćin-Kod postavljanja sistema mobilne opreme odbrane od poplava, koji se ne može svuda primenjivati i još uvek predstavlja novinu u Srbiji, bitno je poštovanje određene procedure i mehanizama.

– mediaperosrbije novi –>

zdrava.h555_720 (600 x 140)
zdrava hrana21 ) (600 x 140)

Ali je bitno i postojanje tima obučenih ljudi, koji bi, u situacijama velikih voda, konkretno Crnice u Paraćinu, u relativno kratkom vremenskom roku, utvrđenom na osnovu prognoze RHMZ-a i signala sistema rane dojave, na gornjem toku, postavili mobilnu zaštitu.

VESTI GRADA PARAĆIN