U Paraćinu je osnovano Udruženje za zaštitu prava životinja i prirode „SILVAN“!!!

  • Autor: Danijela Stojanović

07/04/2018

[views]

Od februara 2018. u Paraćinu zvanično postoji Udruženje za zaštitu životinja i prirode „Silvan“.

„Ovo udruženje ima za cilj zaštitu prava životinja i prirode“ -rekao nam je predsednik udruženja Radivoje Tasić, „a realizuje se  smanjivanjem populacije napuštenih životinja kroz CRN program“.
> Svrha postojanja, kao i ciljevi ovog udruženja su:
> -zaštita i dobrobit životinja, primena, sprovođenje i unapređivanje zakona i drugih propisa u oblasti zaštite i dobrobiti životinja iz svih kategorija;
> -sistematsko rešavanje problema napuštenih kućnih ljubimaca na human i održiv način;
> -odgovornost prema čuvanju životinja;
> -briga o populaciji napuštenih životinja i kontrola njihovog broja, kao i razni vidovi pomoći vlasnicima životinja;
> -zaštita životne sredine i zalaganje za promenu navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa itd…

Uštedite i do 3000 din sa nama !!!


>

received_2013863952267328
received_2013864942267229
received_2013884118931978

foto Udruženje Silvan

Jedan od veoma bitnih zadataka „Silvan“-a je i edukacija javnosti o nenasilju na životinjama, odnosno promovisanje prava životinje na život.
  Na pitanje šta ga je navelo na osnivanje ovog udruženja Radivoje nam je rekao:“Na prvom mestu ljubav prema životinjama i celokupnoj prirodi. Činjenica je da postoji veliki broj napuštenih životinja čija sudbina u većini slučajeva zavisi od namere pojedinca koje mogu biti kako dobre tako i loše. Takođe postoji i veliki broj ljudi koji samoinicijativno pomaže i štiti životinje tako da se ideja o udruženju sama po sebi i nametnula. Važno je reći da udruženje koje je formirano samim tim postupa po zakonu sprečavajući moguće zloupotrebe pojedinaca na bilo koji način“.
 Konkretni poduhvati „Silvan“-a do sada su pomoć porodici iz Ratara čiji je pas ubijen, naš portal media ps je pisao o tom slučaju. Sudski proces je u toku (KT 128/18). U toku su i svakodnevne aktivnosti kao što su zbrinjavanje napuštenih životinja, edukacija članova i zainteresovanih građana, uspostavljanje kontakata sa udruženjima koja se bave istim ili sličnim problemima na nivou republike pa i šire.

VESTI GRADA PARAĆIN