Prijavljivanje za subvencije komunalnih usluga u opštini Paraćin!!!

  • Izvor: Opština Paraćin/ D.S.

31/01/2018

Paraćin-Prijavljivanje za opštinske subvencije za vodu i smeće za 2018. godinu je u toku.

style=“text-align: center;“>Foto preentscreen youtube

Do sada je u Centru za socijalni rad primljeno oko 2.000 zahteva za subvencije za vodu, od 40 odsto i oko 950 zahteva za subvencije za vodu i smeće, u visini od 95 odsto.

Uštedite i do 3000 din sa nama !!!
Interesovanje građana za korišćenje subvencija je veliko, a najveća gužva je na početku godine, jer se podnošenjem zahteva u januaru i februaru dobijaju subvencije za celu godinu.

VESTI GRADA PARAĆIN