Opštini Paraćin odobreno proširenje projekta odbrane od poplava !

  • Izvor: O.Paraćin

27/07/2020

 Paraćin- Opštini Paraćin je odobreno proširenje investicije za izvođenje radova na odbrani i zaštiti od velikih voda Crnice. 


Dalja procedura je takva da Vlada  Srbije daje odobrenje, pošto se čitav projekat realizuje u saradnji sa kancelarijom za javna ulaganja, kaže direktor projekta Milos Tomić, stoji na sajtu opstine Paraćin
Pogledajte  ispod ceo prilog 

VESTI GRADA PARAĆIN