Na javnom uvidu PDR puta Zabrega – Sisevac !!!

  • Izvor: Opština Paraćin

05/12/2018

Paraćin-U okviru stvaranja pravnih i planskih osnova unapređenja turističkih potencijala paraćinske opštine, uz očuvanje kulturno istorijskih i prirodnih bogatstava konkretnih područja, na ranom javnom uvidu ovih dana je Plan detaljne regulacije za zaštitu značajnih spomenika kulture i puta Zabrega – Sisevac.

trong> Urbanistička grafička rešenja uređenja 62 hektara na katastarskim parcelama Zabrege, Buljana i Stubice, biće na uvidu javnosti, u prostorijama Odeljenja za urbanizam i imovinsko pravne poslove, svakog radnog dana, od 9 do 14 sati.

Nakon obavljenog uvida, zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti urbanizmu pisano obrazložene sugestije i predloge, najkasnije 6. februara, do 11 sati. Uvid u grafički i tekstulani deo plana, moguć je i na zvaničnom sajtu opštine Paraćin, u delu konkursi i javni oglasi.

zdrava.h555_720 (600 x 140)
zdrava hrana21 ) (600 x 140)

Pre utvrđivanja za usvajanje, planski dokument, izmenjen uvažavanjem eventualnih, na vreme dostavljenih, pravno i tehnički mogućih predloga, ide u proceduru jednomesečnog javnog uvida, tokom koga je, takođe moguće, sugestijama i predlozima uticati na konačnu verziju.

VESTI GRADA PARAĆIN