Javni skup posvećen rešavanju komunalnih problema održan je i u Svojnovu!!!

23/02/2018

Paraćin- Javni skup posvećen rešavanju komunalnih problema održan je i u Svojnovu.

trong>U selu su obavljeni radovi na uređenju učionica u školi, na inicijativu (i uz pomoć) roditelja sa prethodnog zbora. U školi je inače ranije izgrađen mokri čvor, rešeno grejanje, objekat je priključen na gradski vodovod, u dvorištu je izgrađen teren za male sportove, građene su i svlačionice za fudbalski teren.

Uštedite i do 3000 din sa nama !!!U Svojnovu je asfaltiran veliki broj ulica, a ugovoren je i nastavak izgradnje u skladu sa datim obećanjima i zahtevima meštana. Građeni su kanali za odvođenje atmosferskih voda pored Malog druma, a ranijih godine i trafo stanice, uređivan Dom kulture, objekat ambulante, pružana pomoć za organizaciju manifestacija, uređivani poljski putevi…

VESTI GRADA PARAĆIN