Dodeljena sredstva iz budžeta opštine Paraćin za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi!!!

  • Autor/foto: Danijela Stojanović

22/04/2018

[views]

Stručna komisija za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Paraćin na sednici održanoj 10.04.donela je odluku o izboru tih projekata.

trong> Odobreno je 23 projelta, a sredstva su 16.04. dodeljena sledećim podnosiocima prijava na Javni konkurs:
– Književni klub „Mirko Banjević“ – Paraćin,
– KUD „Juhor“ – Potočac,
– KUD „Branko Krsmanović“ – Paraćin,
– KUD „Moravac“ – Gornje Vidovo,
– KUD „Božikovo“ – Bošnjane,
– KUD „Ozren“ – Busilovac,
– Dečiji hor „Dar“ – Paraćin,
– KUD „Spasovdanski vez“ – Drenovac,
– Foto Kino Klub – Paraćin,
– Književno -umetnička asocijacija „Artija“ – Paraćin,
– Ivanović Zorica – Paraćin,

Uštedite i do 3000 din sa nama !!!


received_602785176742866
received_602787106742673

– Jovanović Zlata – Paraćin,
– Ilić Radovan – Paraćin,
– Ristić Radivoje -Buljane,
– Marković Mila- Paraćin,
– Vasić Suzana – Bošnjane,
– Ivanović Zoran – Paraćin,
– Stanisavljević Dejan – Paraćin,
– Ružić Dušan – Paraćin,
– Nikolić Aleksandra- Paraćin,
– Stojanov Miomir- Paraćin,
– Viola Živić – Raševica i
– Zdravković Srećko – Striža.

VESTI GRADA PARAĆIN