Crveni krst Paraćin u saradnji sa osnovnim školama u Paraćinu u programu „Promocija humanih vrednosti“ !!!

  • Autor: MEDIA PS / CK Paraćin

19/10/2021

Program „Promocija humanih vrednosti“ je aktivnost koju Crveni krst Paraćin realizuje dugi niz godina u saradnji sa osnovnim školama u Paraćinu.

Radionice imaju za cilj razvoj celokupne ličnosti deteta, a ne samo intelektualnog dela. Na taj način stvaramo ravnotežu između intelekta i iskustvenog učenja, sposobnosti analiziranja i intuicije kao i intelekta i mašte. Deca, učesnici radionica na kraju stiču bolje uvide u društvene procese sveta u kojem žive, a onda će njihovo gledište, kako na vlastiti, tako i na spoljašnji svet biti obogaćen novim saznanjima.
Iako je Dečja nedelja za nama i znamo da se većina odraslih trudi da sva prava deteta poštuje, nije loše toga se s vremena na vreme podsetiti. Jedan od modula programa „Promocija humanih vrednosti“ su i Dečja prava.
Pojam prava deteta podrazumeva prava koja su po svojoj prirodi ljudska i koja svako dete ima bez obzira u kojoj državi živi, u kom političkom, kulturnom, ekonomskom ambijentu i bez obzira u kakvim tradicijama, običajima i verovanjima se razvija kao ličnost. Odrasli i dalje, u nekim sredinama i slučajevima decu smatraju svojim vlasništvom i deca su podvrgnuta raznim oblicima zlostavljanja i iskorišćavanjima. Ključna ideja Konvencije, da su deca nosioci prava, nije univerzalno usvojena. Konvencija predviđa četiri kategorije prava: obezbeđenje, zaštitu, participaciju, prevenciju.


Prema podacima „Unicefa“, najveći problem dece u Srbiji su nasilje, siromaštvo i nemogućnost ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu i obrazovanje. Iako u Srbiji danas umire manje dece mlađe od 5 godina nego pre, više od 70% dece je izloženo verbalnom i fizičkom nasilju, neki su od ključnih zaključaka istraživanja koje je ova organizacija sprovela tokom 2009. godine.
Radionice koje se tiču dečjih prava su sa ciljem podizanja svesti dece uzrasta 8-9 godina o sopstvenim pravima. Neuvažavanje osnovnih principa i znanja razvojne psihologije ugrožava prava deteta, te su radionice osmišljene tako da imaju u vidu uzrasne (kognitivne, afektivne, fizičke) specifičnosti dece starosne dobi od 8-9 godina.

VESTI GRADA PARAĆIN