Predavanje Srđana Graovca na temu „SLOM RUSKOG CARSTVA – FEBRUARSKA REVOLUCIJA“ na Jutjub kanalu KCNS

Izvor: KC NS

Predavanje istoričara Srđana Graovca na temu „SLOM RUSKOG CARSTVA – FEBRUARSKA REVOLUCIJA“ (17. 3. 2022) možete pogledati na Jutjub kanalu.

Predavanje Srđana Graovca na temu „SLOM RUSKOG CARSTVA – FEBRUARSKA REVOLUCIJA“ na Jutjub kanalu KCNS

Autorstvo sintagme „korisne budale“ / „korisni idioti“ pripisuje se Lenjinu, za imenovanje ljudi koji su ubeđeni da rade ispravnu stvar, a zapravo su instrumenti u službi tuđih interesa. Najbolji pokazatelj šta ovako nazvani pojedinci mogu, oslikan je u Februarskoj revoluciji u Rusiji 1917. godine, koja je za rezultat imala slom ruskog carstva i ukidanje carizma. Srđan Graovac navodi ova sintagma ne podrazumeva da je reč o neobrazovanim ljudima, naprotiv – to mogu biti i ugledni pojedinci, najuspešniji u svojim zanimanjima i ističe da revolucije i državni udari ne mogu da prođu bez njih. On napominje da osim što je važna, priča o Februarskoj revoluciji jeste i aktuelna, budući da trenutna dešavanja u svetu sa njom imaju mnoštvo dodirnih tačaka. Ekonomske posledice izgledaju kao da se dešava opšti rat, a moguće izazivanje revolucije u Rusiji bi ovu zemlju stavilo na marginu, što je situacija koja se desila i stoleće ranije. „Ratovi su prilike da se takve stvari realizuju“, napominje Graovac i objašnjava da je u ratnim prilikama sve naglašenije i izgleda dramatično veće. On dodaje i to da je u takvim situacijama imperativ očuvanje stabilnosti, a ne rušenje sopstvene zemlje zbog tuđih interesa.

Graovac ističe da je važno praviti razliku između revolucije – usled koje se menja čitav državno-pravni poredak, i državnog udara koji podrazumeva samo smenu vlasti. U Rusiji se februara, odnosno, prema novom kalendaru, marta 1917. desila revolucija kojom je srušen carizam – čitav poredak koji je vekovima funkcionisao. Brojni problemi, poput agrarnog pitanja, uticali su na nezadovoljstvo koje se u narodu kumuliralo do krajnjih granica. Revolucija u Rusiji nije bila tabu tema, ali njeno izbijanje bilo je neočekivano. Policija nije reagovala na sve agresivnije demonstrante i revolucija je uspela jer je postojala sabotaža unutar sistema. Upravo u okviru grupa koje su se oformile nakon promena u ruskom sistemu može se govoriti o fenomenu „korisnih budala“, budući da su jedni druge tako doživljavali.

PRATITE NAŠ PORTAL I NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

PRIJATELJ  TEKSTA

KULTURA VESTI GRADA NOVI SAD