Održana tribina „Stvaranje Jugoslavije – američka uloga“ !!!

  • Izvor, foto: KC N. Sad

27/01/2020

N. Sad-Tribina „Stvaranje Jugoslavije – američka uloga“ održana je u utorak 28. januara u klubu „Tribina mladih“ Kulturnog centra Novog Sada. Autor i predavač bio je Milovan Balaban, istoričar.

Balaban je predavanje počeo tezom da je Amerika bila gotovo jedini tvorac Jugoslavije. U udžbenicima se to, kako autor tvrdi, pominje, ali se uloga SAD ne navodi dovoljno precizno.

Kada je Amerika ušla u Prvi svetski rat, ona je na neki način izašla iz svoje interesne sfere, iz modela funkcionisanja Monroove doktrine „Amerika – Amerikancima“ i pokušavala da spreči mešanje evropskih kolonijalnih sila u interese SAD. Amerika je početkom 20. veka silom prilika morala da izađe iz tog koncepta.

Početak vlade Vudroa Vilsona (demokrata, prvi južnjak koji je izabran za američkog predsednika) obeležilo je stvaranje federalnih rezervi u Americi koja godinu, dve pre Velikog rata upada u neku vrstu recesije. SAD je još uvek bila zemlja kreditor u kojoj ima evropskog kapitala i duga Evropi.


reklama 44 (1140 x 140)
reklama 33 (1140 x 140)

Po završetku Prvog svetskog rata, Vilson kao moralna gromada dolazi u Versaj kako bi posredovao u sklapanju mira, dajući humaniji princip u rešavanju te krize koji su čak i Nemci prihvatili. Vilson postavlja i pitanje rešavanja sudbine našeg prostora. Ostale sile favorizuju opciju stvaranja Jugoslavije od Srbije, Crne Gore, BiH i svih prostora na kojima žive Hrvati i Slovenci. Ova opcija je na kraju i prihvaćena.

Smisao Jugoslavije viđen je u tome da ta država može koliko-toliko da odmeni Ugarsku. Ovaj plan se poklopio sa raznim strujanjima iz druge polovine 19. veka koje su prvenstveno dolazile iz Hrvatske, a koje su išle na varijantu da se prvo ujedine Sloveni, a da se posle anektira Srbija. To je bio cilj austrogarske, bečke, ali i londonske diplomatije.

-Jugoslavija je stvorena na talasu američke ekspanzije na Evropu. SAD je pre toga to već uradila u Latinskoj Americi, a zatim je ušla investiciono u Evropu da bi posle Drugog svetskog rata 1949. godine formirala NATO, i praktično i vojno postala prisutna u Evropi. To je smisao američkog angažovanja, a i stvaranja Jugoslavije koja je trebalo da bude „sanitarni kordon“ – zaključio je Balaban.

VESTI GRADA NOVI SAD