„Suvo Do“ u kraljevačkoj biblioteci

U utorak, 17. januara 2023. godine, u 19 časova, u Narodnoj biblioteci „Stefan Prvovenčani“ Kraljevo biće priređeno predstavljanje monografije „Suvo Do” Dušana Popovića, istoričara umetnosti, istraživača umetnosti, istorije, etnologije i etnomuzikologije Pešterske visoravni u užem smislu i u širem smislu oblasti Stare Raške.

Reč je o sveobuhvatnoj monografiji u kojoj su predstavljeni svi dostupni podaci o Suvom Dolu i Suvodolcima. Oslanjajući se na relevantnu arhivsku građu, matične knjige, članke iz časopisa i štampe, kao i na rasuta dokumenta u vlasništvu pojedinaca, Dušan Popović dao je gotovo zaokruženu sliku istorijskih zbivanja u Suvom Dolu.

Ovu monografiju koja ima sve karakteristike naučnog dela, posebno oplemenjuju kazivanja i svedočanstva pojedinaca u vezi sa Suvim Dolom. Od ukupno 542 intervjuisane osobe, odabrana su kazivanja 92 kazivača, koja su ocenjena kao najverodostojnija.

Monografija sadrži i istorijske karte i do sada neobjavljene fotografije meštana Suvog Dola, od kojih su mnogi bili i direktni učesnici turbulentnih društveno-istorijskih dešavanja.

U teritorijalnom smislu, ova monografija odnosi se na štavički, deževski, sjenički i bjelopoljski srez. U programu učestvuju Dušan Popović, autor, i dr Milutin Živković, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju u Beogradu.

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

SRBIJA GRADOVI VESTI GRADA VESTI GRADA KRALJEVO