UČESNICI KOMASACIJE ZA 5. AVGUST – KO MEDVEĐA!!!

01/08/2019

Obaveštavaju se građani da je Komisija za komasaciju počela postupak utvrđivanja faktičkog stanja za učesnike komasacije koji imaju nepokretnosti u komasacionom području KO Medveđa.

trong>Učesnike komasacije pozvane da svoje iskaze u postupku utvrđivanja faktičkog stanja daju pred potkomisijama koje rade u kancelariji za ruralni razvoj u MZ Medveđa, navedenog datuma, možete pogledati u tabelama ispod:

reklama 44 (1140 x 140)
reklama 33 (1140 x 140)


OVDE MOŽETE  >>>   KLIKNUTI NA LINK   GDE ĆETE VIDETI SPISAK SVIH UČESNIKA KOMASACIJE

VESTI GRADA DESPOTOVAC