U Despotovcu obeležen Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama

PR tekst KLAVIRSKI KUTAK-unapredite svoje muzičke sposobnosti

Izvor,foto: CK Despotovac

Crveni krst obeležio 26. jun 2024. – Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama.

Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama obeležava se svakog 26. juna još od davne 1987. godine kada je, donošenjem posebne rezolucije, Generalna skupština Ujedinjenih nacija zvanično podržala inicijativu da se pojača delovanje i saradnja u borbi protiv ovog globalnog problema.
Svake godine, uz podršku pojedinaca, zajednica i raznih organizacija širom sveta, ovo globalno poštovanje ima za cilj da podigne svest o velikom problemu koji zabranjena droga predstavlja društvu.

Zloupotreba droga ima negativne posledice po zdravlje i živote ljudi, podstiče kriminal i preti održivom razvoju. Upravo zato, neophodan je balansiran pristup za smanjenje posledica upotreba droga koji fokusira i smanjenje ponude i smanjenje potražnje.
Preduslov za efektivno delovanje društva u borbi protiv droga je koordinacija svih odgovarajućih službi, institucija i organizacija kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou.

Obeležavajući svake godine 26 jun, Kancelarija UN za drogu koristi ovaj datum da ukaže na opasnosti od upotrebe droga i njihove ilegalne trgovine i na taj način pomaže ljudima širom sveta da šire informacije i poruke o kulturnoj, ekonomskoj a pre svega zdravstvenoj šteti koje droga širom sveta proizvodi.
UN su 2016. godine održale generalnu skupštinu o drogama kako bi na taj način pozvale sve zemlje članice UN da se bore protiv potražnje i ponude droga a u isto vreme da se poboljša pristup lečenju zavisnika.

Crveni krst Despotovac je sa svojim volonterima obeležio 26. jun – Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama deljenjem flajera i razgovorom sa građanima opštine Despotovac o pomenutom danu.

Volonteri Crvenog krsta Despotovac su preko društvenih mreža delili informacije o Međunarodnom danu borbe protiv zloupotrebe i nezakonite trgovine drogama i na taj način skrenuli pažnju svojim vršnjacima o štetnosti droge.

Učestalost korišćenja droga u Srbiji

Prema rezultatima Nacionalnog istraživanja o stilovima života stanovništva Srbije koje je 2014. godine sproveo Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut“ uz podršku Evropskog monitoring centra za droge i zavisnosti od droga (EMCDDA) i Tvining projekta SR 10 IB JH 02 „Implementacija Strategije za borbu protiv droga (komponente smanjenja ponude i potražnje)”, u Srbiji je bar jednom u toku života drogu koristilo 8% od ukupne populacije, starosti od 18 do 64 godine.

Drogu su tokom života sa većom učestalošću koristili muškarci (10,8% muškaraca u odnosu na 5,2% žena) i mlađa odrasla populacija od 18 do 34 godine starosti (12,8%). Najčešće korišćena ilegalna droga među odraslom populacijom je kanabis (marihuana i hašiš), čija je upotreba, bar jednom u toku života, zabeležena kod 7,7% ispitanika uzrasta od 18 do 64 godine (10,4% muškaraca i 4,9% žena). Kanabis je u prethodnih 12 meseci konzumiralo 1,6% populacije (3,4% među mlađom odraslom populacijom). Među skorašnjim korisnicima kanabisa (prethodnih 12 meseci), većina njih su muškarci (80%) i pripadaju mlađoj odrasloj populaciji, uzrasta od 18 do 34 godina (73%). Percepcija dostupnosti pojedinačnih droga odgovara nivou zastupljenosti upotrebe istih – kanabis kao najčešće zastupljena droga je prema proceni stanovnika Srbije i najdostupnija. Visokorizična upotreba kanabisa retka je u Srbiji i prisutna kod 0,5% odrasle populacije (0,8% muškaraca i 0,1% žena), što odgovara ukupnom broju od 14 000 do 28 000 ljudi, od kojih je približno polovina starosti od 18 do 34 godine

Crveni krst Despotovac tokom godine kontinuirano upoznaje mlade, građane opštine Despotovac o prevenciji bolesti zavisnosti, polno prenosivim bolestima, edukacijama u vidu radionica, predavanja, promo materijala, raznim anketama, upitnicima, uličnim manifestacijama.

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

DRUŠTVO VESTI GRADA VESTI GRADA DESPOTOVAC