SVE VEĆA ULAGANjA U POLjOPRIVREDU NA TERITORIJI OPŠTINE DESPOTOVAC !!!

  • Autor: O.Despotovac/MEDIA PS

05/02/2020

Lokalna samouprava je u proteklih nekoliko godina, sredstva i subvencije za poljoprivredu i stročarstvo povećavala iz godine u godinu, tako da do današnjeg dana izdvojena godišnja sredstva su i nekoliko puta uvećana u odnosu na 2012. Godinu. 


to:Facebook-O.Despotovac

Prateći ovakav trend, pristupilo se prikupljanju podataka i rešavanju problema i na drugim poljima, kako bi se što efikasnije pomogla individualna poljoprivredna proizvodnja.

Naš sagovornik, Nenad Jovanović, zamenik predsednika opštine Despotovac navodi nam kako je sa svojim saradnicima, u mnogobrojnim razgovorima sa ljudima u opštini Despotovac, pristupio otkrivanju problema i tako je započelo njihovo rešavanje.

Među prvim i najvećim problemima sa kojim se ljudi u selima opštine Despotovac susreću, prepoznata je nemogućnost prilaza, odnosno sam dolazak poljoprivrednika sa mehanizacijom do određene parcele.

U godinama koje su iza nas, usled prisutne migracije ljudi ali i njihovom orijentisanju na druge oblasti rada, došlo je do toga da je veliki broj nekategorisanih (makadamskih) puteva doveden u stanje, najblaže rečeno, apsolutne neupotrebljivosti za namene za koje su predviđeni.

Veliki broj neobrađenih parcela, čiji su se vlasnici ili odselili ili se ne bave poljoprivredom, dugogodišnjim neobrađivanjem dovedene su u stanje zaraslosti odnosno, putevi koji pored takvih parcela prolaze su mahom urasli u rastinje, bez kanala i propusta. Kako opština Despotovac ima 30 naseljenih mesta i kako svako od njih ima priličnu kilometražu takvih puteva, problem je sve puteve odjednom dovesti u red.
U skladu sa problemom, napravljena je ozbiljna strategija rešavanja tih poteškoća za poljoprivrednike i najpre se uz pomoć ministarstva poljoprivrede, kao resornim ministarstvom, pristupilo izradi projekata sanacije makadamskih puteva u nekoliko mesnih zajednica.

Jovanović ističe kako su prve godine sanirani putevi KO Plažane i Miliva, a u drugoj godini delovi makadam-puteva u KO Brestovo, KO Medveđa i KO Jasenovo.
U isto vreme sa realizacijom ovih projekata, paralelnim ugovorima su sanirani najfrekventniji putevi u ostalim MZ.


Od 2018. godine sredstva za ove namene se izdvajaju na nekoliko budžetskih pozicija i to: „Nabavka i ugradnja kamena“ , „Kamen bez ugradnje“ i „Tarupiranje makadamskih puteva“.

Jovanović takođe ukazuje i na činjenicu da je iz godine u godinu Llokalna samouprava povećavala sredstva na pomenutim pozicijama i kao primer za to navodi da je u 2018. bio predviđen iznos oko 7 miliona dinara, dok je u 2019. Taj iznos povećan na 8,5 miliona, a za za 2020-u planirana sredstva, na svim pozicijama za saniranje nekategorisanih puteva, nešto više od 10 miliona dinara.

Ovakav porast planiranih pozicija govori o ozbiljnosti ljudi koji trenutno vode sektor za poljoprivredu i njihove namere da ljude koji se poljoprivredom ozbiljno bave postave na mesto, koje im sa razlogom pripada, zaključuje Jovanović.

Sa tom željom, kako navodi Nenad Jovanović, plan lokalne samouprave je da se i u narednim godinama nastavi sa sličnim aktivnostima, tako da je u 2020. godini otvaranje tendera za ove nabavke, planirano za kraj februara, što bi trebalo da se poklopi sa početkom poljoprivredne sezone.

Novina je, u 2020, da je planirana popravka i propusta na deonicama koje se budu sanirale zahvaljujući posebnim ugovorom koji prati sve nabavke vezane za kamen i ugradnju.

VESTI GRADA DESPOTOVAC