RASKINUT UGOVOR SA DOBAVLjAČEM ZA TOPLANU NA BIOMASU!!!

  • Izvor, foto : Lokalna samouprava Despotovac

27/06/2019

Opštinska uprava opštine Despotovac i „Biomasa grupa“ d.o.o. iz Beograda sporazumno raskinuli Ugovor o javnoj nabavci dobara; sva međusobna potraživanja regulisana – opština bez ikakvih dugova

27.6.2019. godine – Predsednik opštine Despotovac Nikola Nikolić potpisao je 25. juna sporazumni raskid Ugovora o javnoj nabavci dobara – projektovanje, nabavka, isporuka, montaža opreme i izgradnja kotlarnice na drvnu sečku u okviru objekta Tehničke škole Despotovac sa pomenutim dobavljačem zaključenog 15. januara ove godine.

U navedenom dokumentu kao razlog za ovakav rasplet događaja navodi se da je dobavljač kasnio sa izvršenjem predmeta javne nabavke duže od 15 dana, kako je osnovnim ugovorom predviđeno, te da u obaveznom roku nije dostavio kompletnu projektnu dokumentaciju – projekte za građevinsku dozvolu i projekte za izvođenje.

Dobavljač je u roku od 24 časa od potpisanog raskida ugovora izvršio povraćaj uplaćenog avansa na račun Kancelarije za upravljenje javnim ulaganjima, koji se vodi kod Uprave za trezor, u iznosu od 30% od ukupne ugovorene cene, odnosno 41.227.500 dinara.


reklama 44 (1140 x 140)
reklama 33 (1140 x 140)

„S obzirom da dobavljač nije ispunio svoje obaveze iz ugovora, te je zbog nepoštovanja rokova bila ugrožena realizacija čitavog projekta, Opština Despotovac, kao naručilac, iskoristila je svoje zakonsko pravo da raskine ugovor. Sve ovo ne znači da je projekat propao, već da će se njegova realizacija prolongirati. Na izbor dobavljača Opština nije mogla da utiče jer je reč o javnoj nabavci. Dobavljač je novac vratio na račun Kancelarije čime su sva međusobna potraživanja regulisana i nikakva obaveza koja tereti budžet opštine ne postoji. Na nama je da u narednih par dana raspišemo ponovo javnu nabavku i izaberemo novog izvođača. Preciznije o rokovima moći ćemo da govorimo kada te formalnosti završimo. Podsetio bih sve građane da smo samo u toku prethodnih godinu dana u našoj opštini realizovali ili započeli sa realizacijom projekata vrednih oko 700 miliona dinara ukupno. Naravno, tu ne planiramo da se zaustavimo. Nažalost, ovakve stvari se ponekad dešavaju, ali verujem da smo za novonastalu situaciju pronašli najbolje rešenje. Sporazumnim raskidom ugovora izbegli smo potencijalne sudske procese i eliminisali i hipotetičku mogućnost bilo kakve štete po našu opštinu. Svi objekti javne namene imaju svoje alternativne sisteme grejanja koje će koristiti ove jeseni dok konačno ne uspemo da implementiramo novi sistem“, objasnio je Nikolić.

VESTI GRADA DESPOTOVAC