Preduzete preventivne mere PROTIV POPLAVA na teritoriji opštine Despotovac!!!

26/03/2018

[views]

Despotovac-Usled neočekivano velikih padavina za ovo doba godine, štab za vanredne situacije opštine Despotovac je obavio preventivne radove i izgradjen je nasip na vodotoku reke Resave kao i čišćenje Hanskog potoka i rečnog kanala Jaruge.

trong>Vladan Gavrilović, član opštinskog štaba za vanredne situacije, kaže da su obavljeni sledeći radovi: „U prvoj polovini marta, kako bi se preventivno delovalo na obilne padavine i mogućnost izlivanja Resave, izgrađen je nasip na vodotoku reke u MZ Miliva. Nasip je izgrađen u dužini od približno 200 metara i visine do 80 centimetara.“

Za pomenute radove, angažovane su mašine lokalnih izvođača koje su bile na raspolaganju. U izgradnji nasipa učestvovali su, pored celokupnog opštinskog rukovodstva, rudari RMU „Rembas“ Resavica, KSP „Stan“ JP Despotovac i meštani MZ Miliva.


„Nasip je napravljen od džakova sa rizlom, peskom i šutom sa lokalnih deponija. Prazne džakove obezbedilo je JVP „Srbijavode“, VPC „Morava“,  RJ „Velika Morava“ iz Ćuprije. Od dobijenih 5000 džakova, utrošeno je 2520, od čega je izvestan broj ostavljen u rezervi. Osim nasipa izvršeni su i radovi na čišćenju stubova Plavog mosta i Brestovca od nanetog šiblja, granja i drveća. Zbog promena prirodnog toka reke Resave u MZ Strmosten, pretila je opasnost izlivanja i ugrožavanja obližnjih kuća, te je izvršeno i vraćanje reke u prirodno korito“, kaže Gavrilović.

Obavljeno je i preventivno čišćenje voda drugog reda, koje se nalaze pod ingerencijom lokalne samouprave. „Hanski potok je očišćen u potpunosti, dok je rečno korito Jaruge obrađeno delimično zbog terenskih uslova. Završetak radova na kanalu Jaruge planiran je do kraja godine“, zaključio je Gavrilović.

VESTI GRADA DESPOTOVAC