Opština Despotovac dobija novac za realizaciju idejnog projekta „Rehabilitacija ulice Vuleta Popovića u okviru postojeće regulacije“ !!!

  • Izvor: Lokalna samouprava Despotovac

12/07/2018

[views]

Despotovac- Opština Despotovac dobija 4,7 miliona dinara iz budžeta Republike Srbije za realizaciju idejnog projekta „Rehabilitacija ulice Vuleta Popovića u okviru postojeće regulacije“

Odlukom o raspodeli i korišćenju sredstava za podršku unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – „Gradimo zajedno“, Ministarstvo privrede Republike Srbije odobrilo opštini Despotovac sredstva za realizaciju podnetog projekta. („Službeni glasnik RS“, br.18/2018, objavljen 9.3.2018. godine)

Ulica Vuleta Popovića se prostire od zgrade Centra za socijalni rad ka selu Vojnik u dužini od približno 300 metara. S obzirom da se ukršta sa glavnom ulicom, predstavlja glavnu saobraćajnicu koja povezuje selo Vojnik sa Despotovcem. Pored navedenog, ulica se koristi i kao deo zaobilaznice za saobraćaj teretnih vozila.

Razloge sa podnošenje projekta objašnjava Nikola Milošević, pomoćnik predsednika opštine: „Sam kolovoz u ulici je u jako lošem stanju, kao i trotoari, koji su na jednoj strani i neprohodni, pa je pešacima jedina alternativa za kretanje ulicom sam kolovoz. Važno je napomenuti da učenici iz sela Vojnik pohađaju osnovnu školu u Despotovcu i da većina njih, na putu do škole, prolazi upravo tuda.“

Zbog nagiba terena, ispod jednog trotoara nalazi se kanal koji odvodi atmosferske vode ka Jarugi, a koji se zbog dotrajalosti često zatvara materijalom koji voda sa sobom nanosi, te dolazi do izlivanja vode na kolovoz, sve do ulivanja u kišnu kanalizaciju.

„Realizacijom projekta dobila bi se moderna ulica sa lepo uređenim trotoarima za pešake čitavom dužinom ulice kao i rešeno pitanje kanalisanja atmosferskih voda. Što je najbitnije, značajno bi se podigao nivo bezbednosti svih učesnika u saobraćaju“, optimistično je zaključio Milošević.


VESTI GRADA DESPOTOVAC