Održana sedma sednica Skupštine opštine Despotovac

  • Izvor: gradskevesti.com

04/06/2021

Despotovac- 11. juna 2021.godine, sa početkom u 10:00 časova, u prostorijama Tehniče škole, održana je sedma sednica Skupštine opštine Despotovac. Sednicom je predsedavao doktor Zlatko Marjanović. Pored 26 odbornika, na sednici su bili prisutni i predsednik opštine Nikola Nikolić, zamenik predsednika opštine Nenad Jovanović, kao i direktori koji su podnosili izveštaje o radu javnih preduzeća.

Doktor Marjanović, predsednik Skupštine opštine Despotovac, na samom početku utvrdio je da je prisutno 26 odbornika, te da Skupština opštine može punovažno raditi i odlučivati, nakon čega otvara sedmu sednicu i stavlja na glasanje dnevni red, koji je jednoglasno usvojen.

D n e v n i r e d:

1. Podnošenje Izveštaja Izborne komisije opštine Despotovac o dodeli mandata odbornika i Izveštaja Verifikacionog odbora i donošenje Odluke o potvrđivanju mandata odbornika;
2. Razmatranje Predloga odluke o završnom računu budžeta opštine Despotovac za 2020. godinu;
3. Razmatranje Predloga odluke o držanju životinja na teritoriji oštine Despotovac;
4. Razmatranje Predloga odluka o dodeli javnih priznanja opštine Despotovac povodom Dana opštine Despotovac;
5. Razmatranje Godišnjeg finansijskog izveštaja KSP „Stan“ JP Despotovac za 2020. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora o usvajanju istog;
6. Razmatranje Odluke o pokriću gubitaka KSP „Stan“ JP Despotovac za 2020. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
7. Razmatranje Izveštaja o stepenu realizacije godišnjeg Programa poslovanja JP „Resavska pećina“ za 2020. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na isti;
8. Razmatranje Finansijskog izveštaja JP „Resavska pećina“ za 2020. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora o usvajanju istog;
9. Razmatranje Odluke Nadzornog odbora JP „Resavska pećina“ o raspoređivanju
dobiti za 2020. godinu i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora
o usvajanju istog; (Izvestilac: direktor Ana Bogdanović)
10. Razmatranje zahteva za upotrebu imena opštine u imenu sportskog kluba i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti;
11. Razmatranje Predloga rešenja o obrazovanju Komisije za građevinsko zemljište;
12. Razmatranje Predloga rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja, prikupljanja pismenih ponuda i neposredne pogodbe, pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini opštine Despotovac; i
13. Pitanja i predlozi.


Sandri Milićević, diplomiranom ekonomisti iz Medveđe, dodeljen je i potvrđen mandat odbornika u Skupštini opštine Despotovac, ispred Srpske napredne stranke.

Izvestilac o završnom računu budžeta opštine Despotovac bio je Milomir Bogojević.

Vlastimir Bogosavljević upoznao je prisutne sa novim odredbama – bližim uslovima za držanje i zaštitu životinja na teritoriji opštine Despotovac, stavljajući akcenat na način držanja pasa koji predstavljaju opasnost po okolinu. Životinjama u smislu ove odluke smatraju se: kopitari, papkari, živina, kunići, psi, mačke, golubovi, pčele i ukrasne i egzoične ptice.

Javna priznanja – Povelja opštine Despotovac biće dodeljena:

privrednom društvu “Ukras” doo iz Velikog Popovića za izuzetne rezultate, učešće u humanitarnim akcijama i višegodišnji doprinos razvoju opštine Despotovac;
privrednom društvu “Ruki kop” doo iz Sladaje za izuzetne radne rezultate, učešće u humanitarnim akcijama i višegodišnji doprinos razvoju opštine Despotovac;
Stojadinu Tomiću iz Despotovca za višegodišnji društveni angažman i istraživački rad u oblasti zavičajne istoriografije čime je dao izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji opštine Despotovac;

Direktor KSP “Stan” JP – Vladmir Jovković podneo je finansijski izveštaj preduzeća, kao i program za pokriće gubitaka i rešavanje problema za pomenuto preduzeće. “Na pragu smo realizacije ogromnog i značajnog projekta, zamene vodovodnih cevi, čekamo “zeleno svetlo” od Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Stižu bolji dani za KSP “Stan”, kao i za građane opštine Despotovac”, istakao je direkor Jovković.

Ana Nešić-Bogdanović, direktorka JP “Resavska pećina” predstavila je odbornicima Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg programa poslovanja preduzeća, finansijski Izveštaj, kao i Odluku o raspoređivanju dobiti za 2020.godinu. Direktorka je navela da je turizam grana koja je najviše pogođena epidemiološkom situacijom, ali navodi da ovo preduzeće spremno čeka svoje posetioce u ovoj sezoni. U 2020.godini Resavsku pećinu posetilo je 55.483 turista.

Načelnica Opštinske uprave – Gordana Jablanović govorila je o obrazovanju Komisija, koje se dnevnom redu nalaze pod tačkama 11 i 12.

Dr Miodrag Rajić, v.d.direktora Doma zdravlja istakao je da je epidemiološka situacija i više nego dobra, s obzirom da je na teritoriji opštine Despotovac na virus pozitivno samo jedno lice. Vakcinisano je ukupno 6269 građana, od kojih je revakcinisano 5.638. Takođe, direktor je pozvao građane koji žele da se vakcinišu mogu da to urade vakcinom kineskog proizvođača – Sinofarm, bez zakazivanja.

Predsednik opštine Nikola Nikolić, u okviru tačke 13 dnevnog reda, izneo je da će se Lokalna samouprava u saradnji sa KSP “Stan” JP, u narednom periodu baviti sređivanjem groblja. U planu je asfaltiranje puteva, kako bi se obezbedio lakši pristup, kao i ostali radovi sa istim ciljem.

 

VESTI GRADA DESPOTOVAC