ODRŽANA DRUGA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE DESPOTOVAC

PR tekst KLAVIRSKI KUTAK-unapredite svoje muzičke sposobnosti

Izvor, foto: O.D.

U četvrtak, 28. marta, u Sali Skupštine opštine Despotovac, održana je druga Sednica Skupštine opštine.

Sednicom, na kojoj je bilo prisutno trideset odbornika, je predsedavao predsednik Skupštine, Nikola Nikolić. Na sednici su takođe bili prisutni i predsednik Opštine Despotovac, dr Zlatko Marjanović, kao i zamenik predsednika Opštine, Nemanja Radovanović.
Na samom početku sednice od odbornika sa liste „Za preporod opštine Despotovac“ i „Ujedinjeni za Resavu“ formirana je odbornička grupa „Opozicija Despotovac“.

Nakon toga je sednica tekla po predviđenom dnevnom redu:

-1) Predlog odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine opštine
-2) Predlog odluke o Opštinskoj upravi;
-3) Predlog odluke o obezbeđivanju javnog osvetljenja;
-4) Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za područje opštine Despotovac za 2024. godinu;
-5) Predlog odluke o vršenju eksterne revizije završnog računa Budžeta opštine Despotovac za 2023. godinu;
-6) Predlog odluke o pravu na besplatno parkiranje na javnim parkiralištima za parkiranje putničkog vozila na teritoriji opštine Despotovac boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata;
-7) Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem Centra za socijalni rad Despotovac za 2023. godinu;
-8) Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Centra za kulturu „Sveti Stefan, despot srpski“ Despotovac;
-9) Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem Centra za kulturu „Sveti Stefan, despot srpski“ Despotovac za 2023. godinu;
-10) Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem Narodne biblioteke „Resavska škola“ Despotovac za 2023. godinu;
-11) Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Crvenog krsta Despotovac za 2023. godinu, broj 35/24 i Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2023. godinu;
-12) Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni pravilnika o radu Ustanove za sport “Sportska organizacija Despotovac“ Despotovac;
-13) Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem Ustanove za sport „Sportska organizacija Despotovac“ Despotovac za 2023. godinu;
-14) Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem za 2023. godinu Pravobranilaštva opštine Despotovac;
-15) Predlog rešenja o imenovanju članova opštinskog štaba za vanredne situacije;
-16) Pitanja i predlozi.

Sve tačke dnevnog reda su usvojene. Od novina treba istaći da je Damjan Krstović postao načelnik Opštinskog štaba za vanredne situacije, kao i da će građani moći da se izjašnjavaju o kvalitetu pružanja usluga javnog osvetljenja.

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

VESTI GRADA VESTI GRADA DESPOTOVAC