OBAVEŠTENjE O PRIJAVI PROMENE IMOVINE U OPŠTINI DESPOTOVAC

PR tekst KLAVIRSKI KUTAK-unapredite svoje muzičke sposobnosti

Izvor: O.D.

Pozivaju se građani koji poseduju objekte na teritoriji opštine Despotovac koji nisu obuhvaćeni Rešenjem o porezu na imovinu za 2024. godinu

da do 1. juna 2024. godine, Odeljenju lokalne poreske administracije Opštinske uprave Despotovac prijave promene svoje imovine.

Nadležno Odeljenje lokalne poreske administracije počeće od 1. juna 2024. godine sa postupcima terenske kontrole poreskih prijava imovine poreskih obveznika u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

yt

PRIJATELJ  TEKSTA

SRBIJA GRADOVI VESTI GRADA VESTI GRADA DESPOTOVAC