JP“STAN“ iz Despotovca će u periodu vanrednog stanja vršiti pranje i dezinfekciju ulica, pešačke zone, pijace, objekata od javnog značaja !!!

  • Autor: O.D./MEDIA PS

17/03/2020

Despotovac- „Kao jedan od vidova preventivnog delovanja na suzbijanju pojave „Korona“ virusa –


Komunalno javno preduzeće „STAN“ Despotovac će u periodu vanrednog stanja vršiti pranje i dezinfekciju ulica, pešačke zone, pijace, objekata od javnog značaja – Doma zdravlja i hitne službe, dva puta nedeljno-


– (ponedeljkom i petkom), kako bi mogućnost pojave virusa bila svedena na minimum“ – navodi direktor ove ustanove Vladan Jovković.

VESTI GRADA DESPOTOVAC