Druga sednica Skupštine opštine Despotovac održana 08. septembra !!!

  • Autor i foto: gradskevesti.com

07/09/2020

Despotovac- Druga sednica Skupštine opštine Despotovac održana je 08. septembra, sa početkom u 10:00 časova, u svečanoj sali Narodne biblioteke “Resavska škola” Despotovac. 


Foto: gradskevesti.com

Na sednici je prisustvovao 31 odbornik, predsedavao je predsednik Skupštine Opštine doktor Zlatko Marjanović. Sednici su prisustvovali i predsednik opštine Despotovac Nikola Nikolić i zamenik predsednika opštine Nenad Jovanović.


Na dnevnom redu našlo se sledeće:

-Potvrđivanje mandata odbornika Skupštine opštine Despotovac i polaganje zakletve;
-Razmatranje Predloga odluke o Završnom računu Budžeta opštine Despotovac za 2019. godinu;
-Razmatranje predloga odluke o vršenju eksterne revizije Završnog računa Budžeta opštine Despotovac za 2019. godinu;
-Razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o Budžetu opštine Despotovac za period januar-jun 2020. godine i donošenje Zaključka o usvajanju istog;
-Razmatranje predloga odluke o izmeni Odluke o Budžetu opštine Despotovac za 2020. godinu;
-Razmatranje predloga odluke o izmeni Kadrovskog plana organa opštine Despotovac za 2020. godinu;
-Razmatranje Predloga odluke o raspisivanju Javnog konkursa za imenovanje direktora KSP “Stan” JP Despotovac, čiji je osnivač opština Despotovac;
-Razmatranje Predloga odluke o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Despotovac;
-Razmatranje Predloga odluke o donošenju Operativnog plana odbrane od poplava za vode drugog reda, na teritoriji opštine Despotovac za 2020. godinu;
-Razmatranje Predloga odluke o mrtvozorskoj službi na teritoriji opštine Despotovac;
-Razmatranje predloga odluke o izmeni i dopuni Odluke o donošenju Programa obezbeđenja kadrovskih uslova za boju dostupnost u korišćenju primarne zdravstvene zaštite na teritoriji opštine Despotovac za 2020. godinu;

Foto: gradskevesti.com

-Razmatranje Predloga odluke o izmeni odluke o naknadama za rad u organima Opštine i radnim telima organa Opštine;

Razmatranje Odluke o izmenama i dopunama Programa poslovanja sa finansijskim planom za 2020. godinu KSP “Stan” JP Despotovac i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na istu;
-Razmatranje Predloga rešenja o imenovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije;
-Razmatranje Predloga rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Despotovac;
-Razmatranje Predloga rešenja o prestanku mandata direktora KSP “Stan” JP;
-Razmatranje Predloga rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora KSP “Stan” JP Despotovac;
-Razmatranje Predloga rešenja o imenovanju Školskog odbora Tehničke škole Despotovac;
-Razmatranje Predloga rešenja o prestanku mandata člana Školskog odbora Osnovne škole “Đura Jakšić” iz Plažana;
-Pitanja i predlozi.

Odbornici Skupštine Opštine Despotovac na današnjem zasedanju usvojili su sve predložene tačke Dnevnog reda.

VESTI GRADA DESPOTOVAC