Akcija “Bezbednost dece u saobraćaju“ u organizaciji Crvenog krsta u Despotovcu !!!

  • Izvor: CK Despotovac

21/10/2021

Akcija “Bezbednost dece u saobraćaju“ je jedna od tradicionalnih akcija Crvenog krsta Srbije/Despotovac koja se organizuje početkom nove školske godine.

Cilj ove akcije je promovisanje adekvatnog ponašanja svih učesnika u saobraćaju i time smanjenje broja povređenih i stradalih osoba u saobraćaju.

Ciljna grupa u ovoj aktivnosti su učenici nižih razreda osnovnih škola, prvenstveno đaci prvaci.

Crveni krst Despotovac je svim učenicima prvog razreda na teritoriji opštine Despotovac podelio pored flajera i kratkim upoznavanjem o osnovnim pravilima ponašanja u saobraćaju, podelio i promo majice.

Ovom prilikom Crveni krst Despotovac je obradovao 148 đaka prvaka
Veliko HVALA Asocijaciji FRANCE – SERBIA na donaciji majica Crvenom krstu Despotovac.

KRATKI VODIČ ZA RODITELjE ZA BEZBEDNO PONAŠANjE DECE U SAOBRAĆAJU
U Srbiji je u poslednjih pet godina u saobraćajnim nezgodama povređeno 9044 dece, a 151 dete je izgubilo život. Deca najčešće stradaju kao putnici (više od 44%), a zatim kao pešaci (41%) i vozači bicikla(14%).

Deca su najranjiviji učesnici u saobraćaju. Uloga dece u saobraćaju kao samostalnih učesnika je ograničena na ulogu pešaka i biciklista. Deca su ugrožena i kao putnici, zbog nepažnje starijih.

Dečije sposobnosti opažanja, obrada informacija, dečija motorika i znanje su u razvoju. Proces mišljenja kod dece mlađeg školskog uzrasta je vezan za konkretnu situaciju „sada i ovde“. Deca ovog uzrasta nisu sposobna da unapred predvide opasnost. Sve do 11. godine deca teško svesno usmeravaju svoju pažnju na saobraćaj. Dečija pažnja se teško zadržava na jednoj stvari i lako skreće sa saobraćaja na za decu zanimljivije informacije.

Do 10. godine razvoj vidnog polja još uvek nije završen, pa je dečije vidno polje uže od vidnog polja odraslih, što za posledicu ima manju sposobnost perifernog vida. Kompleksne saobraćajne situacije koje uključuju više učesnika u saobraćaju su za decu sve do 12. god teško pregledne. Zbog navedenih zakonitosti dečijeg razvoja, deca do 12 godinastarosti ne bi trebalo da samostalno, bez pratnje i nadzora odraslih, učestvuju u saobraćaju.

Kao roditelj važno je da:

Svojim doslednim i bezbednim ponašanjem u saobraćaju date lični primer svom detetu
Upoznate svoje dete sa osnovnim saobraćajnim znakovima, pravilima i obavezama
Praktično vežbate sa svojim detetom različite situacije u saobraćaju
Ponavljate naučeno sa svojim detetom, i to na različite načine i u različitim situacijama
Sva deca vas lepo mole, usporite pored škole,
kočite pre zebre svake, čuvajte nam đake“.

—Hodaj samo trotoarom ili stazom za pešake. Ako u nekoj ulici nema trotoara, hodaj levom stranom, u susret vozilima da vidiš automobil koji ti se približava.

—Kada ideš negde zajedno sa drugarima, hodajte obavezno strazom za pešake ili jedan za drugim ako je nema.

—Ulicu prelazi samo na pešačkom prelazu (zebri ili semaforu).

—Pre prelaska ulice pogledj prvo levo, pa desno, tek ako nema vozila ili su veoma daleko možeš da staneš na kolovoz.

—Ulicu prelazi oprezno, ne trčeći ni previše sporo.

—Kad izađeš iz autobusa, sačekaj da on ode, pa tek onda pređi ulicu. Nema istrčavanja na ulicu iza autobusa!

—Bicikl vozi samo na stazama za bicikliste i to sa obe ruke na volanu. Nema egzibicija ni pokazivanja veština osim ako ste izva centra garad i tu je neka odrasla osoba.

— Kada je kiša ili magla, budi još oprezniji u saobraćaju.

— Nemoj da ometaš vozača u vožnji tako što provlačiš glavu između sedišta. I kroz prozore sa strane se odlično vidi kuda se krećete.

—Budi primer bezbednosti – slobodno opomeni roditelje ako oni zaborave da vežu pojas.


PRELAZAK PREKO ULICE
Sposobnosti koje su važne za bezbedan prelazak preko ulice kao što su gledanje, opažanje opasnih lokacija i obrada važnih informacija, još uvek nisu dovoljno razvijene kod mlađe dece.Sve do 10 godina, deca više spontano nego promišljeno prelaze ulicu.

Deca teže procenjuju udaljenost i brzinu vozila koje im se približava i duže oklevaju pre nego odluče da zakorače na kolovoz, pri čemu se saobraćajna situacija može promeniti u odnosu na momenat kada je dete donelo odluku da bezbedno pređe ulicu.

U momentima kada deca prelaze ulicu, a u isto vreme su zauzeta nečim drugim (na pr. razgovor sa vršnjacima, igra, maštanje), drastično se umanjuje bezbednost prelaska ulice, a njihovo ponašanje i kretanje je nepredvidivo. Decu često zaklanjaju parkirani automobili i/ili druge prepreke zbog čega se teže uočavaju u saobraćaju.

Zbog svih ovih ograničenja, izuzetno je važno da Vi, kao roditelj, pomognete svom detetu da razvije sposobnosti i veštine koje će mu pomoći da se bezbednije ponaša u saobraćaju!

Za decu je veoma važan lični primer roditelja. Zato, kad prelazite ulicu, ne činite to na pogrešan način, Vaše dete će Vas oponašati!

Ne razgovarajte mobilnim telefonom dok prelazite preko ulice!

Oblačite svojoj deci svetlu ili reflektujući odeću da bi ih vozači videli!

Naučite svoje dete da bezbedno pređe preko ulice poštujući sledeće savete:

– Nađi najbezbednije mesto za prelazak preko ulice

– Ulica se sme preći samo na obeleženom pešačkom prelazu „zebri“ i kada je na semaforu upaljeno zeleno svetlo za pešake

– Obavezno se zaustavi na trotoaru.

– Pokaži nameru da želiš da pređeš ulicu!

– Pogledaj levo, pogledaj desno, ponovo pogledaj levo!

– Pređi preko ulice najkraćim putem!

– Ne trči dok prelaziš ulicu!

– Uvek budi oprezan! Proveri da li su svi automobili prošli ili se zaustavili.

– Ne istrčavaj na ulicu između parkiranih i zaustavljenih vozila, jer te vozači ne vide!

DETE U VOZILU
Zašto je važno da deca budu vezana pojasem u vozilu?

Čak i pri najmanjim saobraćajnim nezgodama, dete koje nije vezano pojasom ili se ne prevozi u korpi, može povrediti sebe ili druge u vozilu ili ispasti iz vozila.

Nevezana deca sa zadnjeg sedišta mogu proleteti kroz neki od prozora vozila ili vetrobransko staklo.

Šta kaže Zakon?

Dete mlađe od 3 godine, mora se u vozilu prevoziti u

bezbednosnom sedištu, odnosno korpi.

Dete mlađe od 12 godina ne sme da se prevozi na prednjem

sedištu u vozilu. Deca se ne smeju držati u krilu na prednjem sedištu. Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi predviđene su novčane kazne za vozače (najmanje 5.000 dinara), kazneni poeni i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom.

Budite dobar primer za svoje dete: vezujte pojas uvek, čak i za najkraće vožnje!

VESTI GRADA DESPOTOVAC